Słowo o Trójcy Świętej Drukuj

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo nawiązuje do dwóch rozdziałów Rdz: 18, 2-33 ? odwiedzinach Trójcy św. w domostwie Abrahama; 19, 1-24 ? zniszczeniu Sodomy i Gomory, ucieczce Lota z miasta, oraz o pokucie, którą Lotowi za jego grzech kazirodztwa zadał Abraham. Tekst otwiera nieobecne w Biblii wspomnienie ?diabła, który zamykał drogi prowadzące do domu Abrahama?. W Słowie? Bóg decyduje się ocalić miasto dla pięciu sprawiedliwych; w Rdz ? dla dziesięciu. Obszerną część Słowa? stanowi opis pokuty Lota, której w Biblii brak. Motyw kwitnących głowni jest nawiązaniem do tekstów o Drzewie Krzyżowym, łączących symbolicznie Adama z Chrystusem. Mówi się tu również o pobłogosławieniu nowonarodzonego Izaaka przez Melchizedeka i wzajemnym błogosławieniu się Abrahama i Melchizedeka.

W stosunku do Rdz przekaz Słowa jest znacznie skrócony. W końcowym fragmencie Słowa mowa jest o ?nowonarodzonym Izaaku?, co trudno uzasadnić, skoro narodziny i młodość, a nawet potomków Izaaka opisują teksty umieszczone w cyklu wcześniej (Słowo o tym, jak Sara pouczała męża swojego AbrahamaSłowo o Izaaku).

Legendy żydowskie o trzech przybyszach w domu Abrahama przypominają zapisy słowiańskie [Graves, Patai, s. 171-172], podobnie jak historia zagłady Sodomy i Gomory oraz kazirodztwa Lota z córkami, choć zawierają więcej szczegółów [Graves, Patai, s. 174-176, 179-180; Bin Gorion 1, s. 185-187].

Bibl.: Jacimirskij: ?????? ? ?????, III (grupa tekstów o odwiedzinach trzech podróżnych, zagładzie Sodomy i historii Lota): s. 92-94. Zob. Apocryphon Loth, w: CAVT, s. 63; Petkanova, s. 359-360. Przekład polski (I red.): Słowo o Trójcy Świętej, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 90-94.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 40-44'

Tytuł:   ????? w ??????. ?????

Inc.: ??????. ?????. ?? ?????? ?????? ?????????????. ? ?? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ?? ???? ???. ?????? ???????. ??????? ???? ??????...

Exc.:   ...? w?? ????????? ?????. ? ????????? ????? ? ????? ?????? ????????. ???? ??????? ?????? ?? ????. ? ?????????? ???? ???. ??? ???????. ???????.

XVI w., red. bułgarska

Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2012 00:03