Słowo o poczęciu proroka i króla Dawida Drukuj

PRZEKŁAD POLSKI

Dawid, król Izraela w latach ok. 1010-970 p.n.e., zdobył Jerozolimę i uczynił ją swoją stolicą. Stary Testament akcentuje literackie i muzyczne talenty Dawida, tradycja przypisuje mu autorstwo Księgi Psalmów. Słowo... nawiązuje do fragmentów: od 1 Sm 16, 1-18 do 2 Sm 19, 3, obejmując historię poczęcia, narodzin i młodości Dawida, jego pobyt na dworze Saula, walkę z Goliatem, zabójstwo Saula, śmierć Uriasza i romans króla z Batszebą, śmierć Absaloma.

Bibl.: Jacimirskij: ????? I, s. 173-174; CAVT, s. 111-117; Petkanova, s. 363-364; SL, s. 42-43; SKKDR 2/1, s. 52-56; Jovanović, s. 499-501; ????????? ?., ?? ???????????? ??? ???????? (??????? ?????? ?? ??????? ? ?????), "????????? ???????" 4/1977, s. 39-48.

Przekład polski: Słowo o poczęciu proroka i króla Dawida, przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 131-137.

Odpisy:

 

1. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 111-115

Tytuł: ????? ? ????? ???? ???? ???? ?? ? ???? ?????? ??

Inc.: ???? ????? ???? ?????? ? ??????? ????. ?? ????? ?????? ??? ???????...

Exc.: ????? ???? ? ???? ????? ???????? ??? ?????? ?? ???????? ?????? ????.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. serbska z bułgaryzmami

Bibl.: Conev I, s. 315-320.

2. NBKM 477 (tzw. Kodeks Tikweszki), k. 295-298

Tytuł: ???? ?????? ???? ? ??? ???? ???? ??

Inc.: ???? ???? ???? ??????. ? ??????? ????. ?? ?????? ?????? ???????. ? ??? ??????? ??????. ? ?? ????? ?????. ??????? ????? .?. ?????? ?????...

Exc.: ??? ?? ???? ? ???? ????? ???????? ???. ?????? ????? ???? ????.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. bułgarska

 

Poprawiony: sobota, 28 stycznia 2012 08:42