Wykaz prac opublikowanych w wyniku realizacji projektu Zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowych. Paleografia, tekstologia, kodykologia (pogrubieniem wyróżniono monografie)

 

Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009, 319 ss.

G. Minczew, Udział z wystąpieniem w "okrągłym stole" pt. ??????????????? ????????, ????????????, ?????????, ?????, [w:] Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. ? G. Minczew, M. Skowronek. I. Petrov, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2009, s. 293-312.

G. Minczew, ?????? ??????? ? ??????. ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????????, [w:] ?? ??????? ???? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ?????. ??????????? ?? ?????????????? ? ???????? ??????????? ? ???? ?? ????. ???? ????????, ????? 2010, s. 100-113.

G. Minczew, ??? ????????? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????????? ?? XVIII ???: ???????????? ????? ??????????? ?? ??????? ??????? ? ???????? ?? ???????? ?????????, ??????????????? ???????????, nr 41-42 (2010), s. 473-488.

?. ??????, ???? ?????????? ?????? C???? ?? ??. ???? ???????? ?? ????, ??? M????? ?????? C???????, ?Palaeobulgarica? (Sofia), XXXIV (2010), 4, s. 17-46.

G. Minczew, The early 16th century ?Pchinya Bible? ? a little-know South Slavic manuscript containing a translation of the Octateuch, [w:] Slavic Biblical Translations and Cyrillo-Methodian Sources (Bułgaria ? w druku).

?. ??????, ????? ? ?????. ???????????? ?? ?????????? ? ????????? ?? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ??????????? ?????????????, ??? ????????? ??????? ???, C???? 2011, 198 ss.

?. ??????, ???????? ?????? ?????? ???????? XVI ?. ? ????????????? ?????????????? ????????, ?????????? ??????? ????????????, [w:] ????????? ??????? ??? ?????? ????????? ? ????????????? ????????, ???. ? ?.?. ?????????, ?????-????????? 2011, s. 223-239 [tłumaczenie z języka bułgarskiego na rosyjski ? I. Petrov].

?. ??????, ?????? ?????? ??????????????????? ??????. ???????? ????????? ? ?????? ?????????, [w:] ?Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne?, t. 6, Kraków 2011 (w druku) [tłumaczenie z języka bułgarskiego na rosyjski ? I. Petrov].

G. Minczew, John Chrysostom?s Tale on How Michael Vanquished Satanael ? a Bogomil text?, ?Studia Ceranea?, 1/2011, s. 23-54.

?. ?????????, ?????????????????? ????? ??? ?????????? ?????? ?? ??? ????????????? ???????????? ????????????? ??????. ??????????????? ?????????, [w:] ????????? ??????? ??? ?????? ????????? ? ????????????? ????????, ???. ? ?.?. ?????????, ?????-????????? 2011, s. 254-270 [tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski ? I. Petrov].

M. ?????????, ? ?????? ???????????? ??????-??????? [O????????? ??????? ?????????? ? ????????? ????????] ?? ???????????????? ?????? ? ?????????, ?Palaeobulgarica? (Sofia) XXXV (2011), 3 (złożone do druku).

I. Petrov, Opracowanie i tłumaczenie fragmentów na język rosyjski z języka bułgarskiego i polskiego - "??????? ????". ??????????????? ????????: ????????????, ?????????, ?????, [w:] Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Łódź 2009, s. 293-312.

?. ??????, ???????????????? ? ????????? ?????????? ? ??????? ??????????? [wraz z Ł. Mysielskim], ?????????????/Bulgarica? (Sofia), nr 20 (2010), s. 52-59.