Bibliografia projektu zorganizowana jest w dwóch działach. Pierwszy z nich to wykaz opisów i katalogów rękopisów cyrylickich przechowywanych w księgozbiorach w Polsce, Austrii, Bułgarii, Czechach, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Rosji, Ukrainie, Watykanie oraz w klasztorach świętej Góry Athos. Część druga stanowi wykaz wydań tekstów, studiów krytycznych oraz literatury pomocniczej, wykorzystywanych podczas pracy nad projektem. W zakładce "Skróty" znajdują się skróty nazw księgozbiorów, pozycji słownikowych oraz innych wydań często używanych dla opisu poszczególnych zabytków.