W czasie trwania projektu zrealizowano kwerendy biblioteczne w księgozbiorach w Austrii, Bułgarii, Czechach, Macedonii, Polsce, Rosji, Rumunii i Włoszech. Ekscerpcji poddano ponad 200 słowiańskich rękopisów cyrylickich z XIV - XVII w.