Słowo o Zorobabelu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Skowronek   
czwartek, 05 stycznia 2012 11:54

 

Słowo o błogosławionym Zorobabelu to starotestamentowy utwór pseudokanoniczny, przełożony i skompilowany na Rusi zapewne w XII w. na podstawie oryginałów starohebrajskich. Słowo? znane jest z zaledwie dwóch odpisów z XVI i XVII w. Trzy części Słowa? nawiązują do trzech hebrajskich źródeł:

1. fragment pierwszy rozwija motyw z 2 Ezd 3-4 o sporach o mądrości między trzema przybocznymi króla Dariusza. Tekst pseudokanoniczny bliższy jest jednak nie narracji biblijnej, a opowieści o Zorobabelu z księgi Josippon (hebrajska kronika z X w.);

2. fragment drugi jest opowieścią o zniszczeniu Jerozolimy przez wojska Tytusa i stanowi przekład/kompilację z Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza;

3. fragment trzeci to historia bohaterstwa obrońców Jerozolimy.

Wydania: ?. ?. ??????????, ?????? ????????? ???????????, [w:] Biblioteka, s. 151-159.

Bibl.: Orlov 2007, s. 68; Orlov 2011, s. 246-247; ?. ?.  ???????????, ?????????? ?????????? ?????????? ???? XIV?XVII ??., ?????-????????? 1910, s. 400; A. A. ????????, ??????-????????? ???????????? ????? ?? 15 ?. [w:] Jews and Slavs. Vol. 1. Jerusalem-Sankt Petersburg 1993, c. 62?63; ?. ?. ??????????, ?????? ????????? ??????????? ??? ?????? ????????????????? ???????? ? ???????????????? ?????????, [w:] ?. ?. ??????????, ?????????????????????? ?????? ????????????????? ???????? ????? ?????, ?????-????????? 2000, s. 148-155.

 

Odpisy:

1. RNB, ????????? ???????? 1462, k. 119-124?

Inc.: ????? ???? ?????????? ?? ?????????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ????...

?xc.: ?? ????? ????? ?????? ??????? ????????????

XVI w., red. ruska

Poprawiony: sobota, 14 stycznia 2012 12:01