Słowo o tym, jak Dawid napisał Psałterz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 czerwca 2010 22:28

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo... nawiązuje do 2 Krl 23, 1 i mówi o powstaniu Psałterza w wyniku dyktowania go Dawidowi przez anioła, wrzuceniu księgi do morza i odnalezieniu jej przez Salomona. Symboliczna ilość wyciągniętych przez Chrystusa z morza ryb ma odpowiadać ilości psalmów w wyłowionym przez Salomona Psałterzu.

Grecki pierwowzór tekstu nie jest znany. Pierwsze słowiańskie przekłady opowieści o Psałterzu datuje się na X-XI w.; istnieją też późniejsze (z ok. XIV w.) opracowania tekstu. Słowo o tym, jak Dawid napisał Psałterz to starsza, obszerniejsza redakcja tekstu, prawdopodobnie pierwotnie stanowiąca część pseudokanonicznego żywotu Dawida. Jest to w istocie kompilacja dwóch tekstów: historii o dyktowaniu Dawidowi Psałterza przez anioła i epizodu z przeszkadzającymi mu w pracy żabami oraz historii o zatopieniu i wyłowieniu Psałterza. W literaturze Rusi obecne były także inne legendy o Psałterzu, zapewne paralelne z oryginałami greckimi. Legendy hebrajskie jedynie stwierdzają fakt napisania przez Dawida psalmów.

Wydania tekstu: ?. ?????????, ?????? ??????? ???????? ????? ????? ?????? ????????, ????????????? ???????? 21, ??????? 1999, 308-309; zob. SKKDR 2/1 s. 59; Petkanova, s. 364; Biblioteka, s. 166-168.

Bibl.: Jacimirskij: ????????????? ? ?????? ???????? II, s. 184-185; Biblioteka, s. 166-168; ????????? ?., ?? ?????????? ??? ???????? (??????? ?????? ?? ??????? ? ?????), BF, nr 4, 1977, s. 39-48; SKKDR 2/1, s. 56-59; Jovanović, s. 499-500.

Przekład polski: Słowo o tym, jak Dawid napisał Psałterz, przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 138-140.

Odpisy:

1. NBKM 477 (tzw. Kodeks Tikweszki), k. 398-399

Tytuł:  ???? ???? ?????? ????? ?(?????)??

Inc.: ??? ??????? ????? ?????. ????? ?? ??? ??????. ?? ???? ?????? ?? ?????. ??????? ?? ???????? ????? ????...

Exc.:  ???? ???? ???? ?????? ? ???????? ?????.

XVI w., miscellanea, red. bułgarska

Wyd.: ?. ?????, [w:] "??????? ?? ????????? ???????????" 8-9/1892-1893.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:29