Paleja chronograficzna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 stycznia 2012 17:46

Paleja chronograficzna to tekst łączący cechy palei ? jako opowieści bazującej na historii biblijnej ? oraz chronografu o charakterze latopisu czy kroniki. Paleja chronograficzna powstała jako opracowanie palei komentowanej, znana jest w dwóch postaciach ? tzw. krótkiej, opartej (w pierwszej części na motywach biblijnych) o paleję historyczną, oraz tzw. pełnej.

Od Palei komentowanej chronograficzna różni się przede wszystkim materiałem wykorzystanym w drugiej części zabytku, uzupełniającym narrację biblijną. Należą doń: kolejne fragmentami Starego Testamentu, apokryfy (o Lamechu, Melchizedeku, Ezawie i Jakubie, Mojżeszu, Salomonie), fragmenty bizantyńskich kronik (Jerzego Hamartolosa i Jana Malalasa), Aleksandreida, komentarze ksiąg biblijnych. Do źródeł palei chronograficznej należy też tzw. Chronograf w pełnym przedstawieniu (cs. ????????? ?? ???????? ?????????), tekst niezachowany ? rekonstruowany. Paleja chronograficzna pełna powstała najpewniej w XV w. w Pskowie.

 

Wydania: ?????? ?. ?., ???????? ???????? ?????, Izv. ORJaS, 1905, ?. 10, ??. 4, s. 135-203; 1906. ?. 11, ??. 1, s. 1-43; ??. 2, s. 20-61; ??. 3, s. 418-450; Tichonrawow I, ss. 17-18, 24-25, 254-258 (fragmenty); ?????????? ?.?., ??????? ???????????????? ?????. ?????. ???. 1, TODRL 57/2006, s. 891-915; ???. 2, TODRL 58/2007, s. 534-556.

Bibl.: Orlov 2007, s. 74-75; SKKDR 2/2, s. 161-162; ?????????? ?.?., ???????? ??????? ???????????????? ?????, TODRL 56/2004, s. 164-180; ?????????? ?.?., ??????? ???????????????? ?????: ????? ?????????????? ? ???????????, ???????? ???????, ??????????, ??????????, ?. 2, ?????? 2006, s. 233-243; ?????????? ?.?., ??? ??????????? ?????? ???????????????? ?????. ????? 1, TODRL 60 (w druku).

Odpisy:

Paleja chronograficzna redakcji krótkiej

1. Biblioteka Akademii Nauk (Sankt-Petersburg) 24.5.8 (z lekturami), za: ?????????? ?.?., ??????? ???????????????? ??????, ???. 1

Tytuł:  ????? ? ?????, ??? ???? ??? ??????? ??????? ? ?????? ?????

Inc.: ???? ?????? ???? ????, ?? ?????? ????, ?? ????? ??? ???? ?????. ?????? ??????? ???? ?????? ???? ???? 10 ??????...

XV w., red. ruska

Poprawiony: niedziela, 08 stycznia 2012 14:02