Słowo o mocy Józefa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Skowronek   
niedziela, 01 stycznia 2012 11:23

 

Przełożone z greki słowo o charakterze pouczającym, znane z trzech odpisów południowosłowiańskich, z których najstarszy znajduje się w tzw. Kodeksie Berlińskim, średniobułgarskim rękopisie z XIII-XIV w. Słowo? opisuje życie Józefa od sprzedania go egipskim kupcom do wyniesienia na urząd zarządcy Egiptu, akcentując cnotę Józefa, który odrzucił zaloty żony Putyfara (pouczenie skierowane do kobiet) oraz działalność Józefa jako zarządcy w latach ?tłustych? i ?chudych? (pouczenie o pracy jako cnocie).

Wydania: H. Miklas, L. Taseva, M. Jovčeva, Berlinski sbornik, Sofia ? Wien 2006, s. 338-354.

Bibl.: Jacimirskij, s. 120-121; ?. ??????, ??????? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ?????, ?Palaeobulgarica?, 1994, nr 9, s. 64-74.

 

Odpisy:

1. Berlin, Staatsbibliothek nr 48 (tzw. Kodeks Berliński), k. 122?-130?

Tytuł: ????? ? ???????? ????????. ??? ???? ?????? ?????. ?????? ?????? ??????? ????.

Inc.: ?????? ? ?????? ? ??????. ??? ???? ??????? ?? ???...

?xc.: ...???????? ????? ???????. ?????? ?? ???? ?????? ???? ?????...

XIII-XIV w., red. średniobułgarska

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2012 11:47