Słowo o Melchizedeku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Skowronek   
środa, 28 grudnia 2011 09:45

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo? nawiązuje do Rdz 14, 18-20; tam Melchizedek (?kapłan Boga najwyższego?) błogosławi Abrahama po jego zwycięstwie nad królem Kedorlaomerem, czego w apokryfie brak. Opowiada o losach biblijnego króla Szalemu Melchizedeka, który tu jest wygnanym królewskim synem. Po zagładzie Jerozolimy Melchizedek przez czterdzieści lat pozostaje w samotni na górze Tabor, gdzie z bożego polecenia odwiedza go Abraham. Tekst biblijny nie wspomina o burzliwej młodości kapłana i króla. W Słowie? mówi się również, iż Melchizedek ?przyjmuje komunię?, co może być wynikiem interpretacji biblijnego ?wyniesienia? chleba i wina dla pobłogosławienia Abrahama (Rdz 14, 18). W II redakcji cyklu treść Słowa..., w nieco zmienionej postaci, połączona jest z opowieścią o Sarze. Przekazy hebrajskie o spotkaniu Melchizedeka z Abrahamem, którego Pan czyni kapłanem, błogosławieństwie i oddaniu dziesięciny zob. Bin Gorion 1, s. 166-167. W innych opowieściach to Melchizedek, przodek Abrahama, uczy go obowiązków kapłańskich [Graves, Patai, s. 153-154].

Bibl.: Jacimirskij: ??????????? I, s. 100-101; CAVT, s. 64-66; Zarzeczny R., Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Katowice 2009. Przekład polski (I red.): Słowo o Melchizedeku, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 87-89.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 37'-40

Tytuł:  ????? ?? ???????????

Inc.: ???? ??????????? ?????? ?? ???????????? ? ??????????. ? ???????????. ?????. ???? ??? ?????????. ???????. ???? ??? ????????? ????????. ? ???????. ??? ????...

Exc.: ...? ???? ??????. ?????? ???????????? ? ???? ????. ? ???? ?? ??????. ???????. ? ???????????. ?????? ?? ???? ????. ??????? ???. ?? ????????????.

XVI w., red. bułgarska

 

 


Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:48