Słowo o śmierci Abrahama PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 24 grudnia 2011 00:56

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo o śmierci Abrahama (konwencjonalna nazwa Słowa o sprawiedliwym Abrahamie, gdy przybył do niego Michał Archanioł) rozwija fragment Rdz 25, 7-9, mówiący o śmierci patriarchy; odnosi się również do Rdz 23, 1-2 i 19 (śmierć Sary i jej dokonany przez Abrahama pochówek). Jest to w istocie opis wydarzeń poprzedzających śmierć patriarchy: wizyty Archanioła w domostwie Abrahama i Sary i jego podróży z Abrahamem po świecie pozaziemskim, gdzie ukazuje mu m.in. sąd nad duszami, ?miejsce pośrednie? i sędziów (Abla, Henocha). Słowo... nawiązuje również do wydarzeń wcześniejszych (ugoszczenie Trójcy św.) i kończy się śmiercią Sary oraz Abrahama, po którego ostatecznie przybywa Śmierć, a nie archanioł. Ciekawym elementem zabytku jest opis zaświatów, pokrewny opisom widzeń proroków. Interesujący jest epizod o śmierci Sary, z której dusza ulatuje w postaci ptaka.

Słowo... powstało pod wpływem tzw. Apokalipsy Abrahama, innej narracji o wydarzeniach poprzedzających śmierć patriarchy. Choć Słowo o sprawiedliwym Abrahamie, gdy przybył do niego archanioł Michał przepisywano niekiedy bezpośrednio po cyklu Abrahama, mogło rozwijać się niezależnie od niego. Wyodrębnia się trzy redakcje tekstu, z których dwie posiadają swoje odpowiedniki greckie.

O przedśmiertnej wędrówce Abrahama w tradycji żydowskiej (z której teksty chrześcijańskie zdają się czerpać) ? zob. Graves, Patai 204; Bin Gorion 1, ss. 217, 339-340). Sara natomiast umiera po tym, jak Samael zapowiada jej śmierć Izaaka z ręki Abrahama [Bin Gorion 1, s. 211-212].

Wydania tekstu: zob. SL, s. 41-42; Petkanova, s. 361-363; L?Apocalypse d?Abraham en vieux slave, Introduction, texte critique, traduction et commentaire R. Rubinkiewicz, Lublin 1987.

Bibl.: Jacimirskij: ??????????? ???????, s. 95-99; ??????????, s. 99-100 (tekst mieszany z Apokalipsą); CAVT, s. 57-57. CAVT, Apocalypsis Abrahae (slauice), s. 61-62; BHG 2001-2003; Petkanova, s. 361-363; SL, s. 40-42. Przekład polski: Testament Abrahama (recenzja dłuższa i krótsza), przeł. M. Wittlieb, [w:] Rubinkiewicz, s. 82-100; Apokalipsa Abrahama, przeł. R. Rubinkiewicz, [w:] Rubinkiewicz, s. 443-456; Słowo o sprawiedliwym Abrahamie, gdy przybył do niego Michał Archanioł, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 95-103.

Odpisy

1. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 17?-19?

Tytuł: ????? w ?????????? ???????

Inc.: ?????? ???? ?? ?? ??? ???????? ? ?? ?????? ??? ?? ?????. ???? ?? ?????? ???? ??????? ????????? ?? ?????. ?????? ????? ? ???????? ??? ?????...

Exc.: ? ?????? ???? ????? ??? ????? ?????? ? ????? ? ????? ? ??????. ? ????????? ????.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. serbska z bułgaryzmami.

Bibl.: Conev I, s. 315-320.

 

2. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 105'-117'

Tytuł:  ????? ?????????? ??????. ????? ?????? ?? ???? ?????????. ???????

Inc.:  ???????? ??????????. ????? ???????. ?????????? ?? ???. ?? ???. ???? ??? ?? ??????? ??????. ? ???????. ? ???? ??????? ?? ??? ???...

Exc.: ??????? ?? ??????. ????? ??? ??????. ????? ??????. ?????

XVI w., red. bułgarska

 

3. MSPC Grujić 100, k. 28-30?

Tytuł: ????? ? ?????????? ???????

Inc.: ??????? ???? ?? ?? ??????????? ? ,?? ??? ?? ?????. ???? ?? ??????? ??????? ????????? ?? ????? ???? ??????. ???? ?? ??? ?????? ????? ? ???????? ??? /k. 28?/ ?????. ?????? ?? ???????? ? ????????? ???.

Exc.: ? ?????? ???? ????? ??? ??????. ????? ????? ? ??????. ? ?????/k. 30?/?? ??????? ????? ? ??????? ????

1628 r., zbiór słów apokryficznych, red. resawskaPoprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:59