Skróty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 stycznia 2011 09:51

AfSPh = "Archiv fuer Slavische Philologie", Berlin 1876-1929

Apokryfy i legendy = Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, wybór i red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006.

ArchB = Archiwum Państwowe (Arhivele Naţionale ale României), Bukareszt

ASP = kolekcja Antona Petruszewycza w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka (???i????? ??????? ?i???????? i?. ?. ????????? ??? ???????)

BE = ?????????? ??????????, ????? 1994?

BHG = Bibliotheca hagiographica graeca, T. I-III, ed. F. Halkin, Bruxelles 1957

BHBC = K. ???????, Bibliotheca hagiographica balcano-slavica, ????? 2008

Biblioteka = ?????????? ?????????? ??????? ????, ?. 3, XI-XII ????, ?????-????????? 1999

Bin Gorion = Bin Gorion (Berdyczewski) M. J., Żydowskie legendy biblijne, cz. 1 i 2, przeł. R. Stiller, Gdynia 1996

BSB = Berlińska Biblioteka Państwowa (Berliner Staatsbibliothek)

CAVT = Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti. Cura et studio J.?C. Haelewyck, Brepols-Turnhout 1998

Conev 1910 = ????? ?., ???? ?? ?????????? ? ?????????????? ????? ? ?????????? ??????? ??????????, ?. 1, ????? 1910

Dąbek-Wirgowa =Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, wybór i przekład T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1983

Franko = ???????? ? ??????? ? ??????????? ?????????, ?. 1. ???????? ????????????, ??????, ??????????? ? ??????? ??. ???? ??????, ????? 2006 (??????? ??????? 1896 ????)

GDA = "???????? ?? ????????? ????????", ????? 1951-1988

Graves, Patai = Graves R., R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, przeł. R. Gromacka, Warszawa 1993

Ivanov = ?. ??????, ?????????? ????? ? ???????, ????? 1925 (???????. ???. 1970)

Izv. ORJaS = "???????? ?????? ???????? ????? ? ???????????"

Jacimirskij = ?????????? ?.?., ????????????????? ????? ????????? ? ?????????????? ? ??????? ????????????. ???. I. ???????? ?????????????, ????????? 1921

Jovanović = ???????? ???????????? ????? ??????? ?????????, ???????? ? ?? ????????? j???? ?????? ?. J????????, ??????? 2005

Kozak = Kozak E., Bibliographische Übersicht der biblisch-apokryphen Literatur bei den Slaven, Jahrbücher für protestantische Theologie, nr 18 (1892), 127-158.

??? = ??????-??????????? ????????????, ?. 1 ?-?, ??. ???. ?. ???????, ????? 1985, ?. 2 ?-?, ??. ???. ?. ???????, ????? 1995, ?. 3 ?-?, ??. ???. ?. ???????, ????? 2003, ?. 4 ?-?, ??. ???. ?. ???????, ????? 2003

Milkov =  ??????? ?.?., ????????????? ????????, ?????-????????? 1999

MSPC = Muzeum Serbskiej Cerkwi Prawosławnej (????j ?????? ??????????? ?????), Belgrad

NBIW = Biblioteka narodowa im. Iwana Wazowa (??????? ?????????? "???? ?????"), Płowdiw

NBKM = Biblioteka Narodowa im. św. św. Cyryla i Metodego (?????????? ?????????? "??. ??. ????? ? ???????"), Sofia

NBS = Serbska Biblioteka Narodowa (??????? ?????????? ????je), Belgrad

NMPr = Muzeum Narodowe (Národní muzeum), Praga

NUB = Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka im. św. Klemensa Ochrydzkiego (?????????? ? ?????????????? ?????????? ???. ??????? ?????????), Skopje

Opis NBS = ?????????-???????? ?., ?. ???????????-?????, ?. ??????, ???? ????????? ???????? ??????? ?????????? ??????, ??????? 1986

Orlov 2007 = Orlov A.A., From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pseudepigrapha, Brill 2007

Orlov 2011 = ????? ?.?., ????????? ?????. ????????? ??????? ? ?????????? ?????????, ?????? 2011

Petkanova = ????? ????????? ?????????? ? 7 ?., ?. 1 ????????, ????. ? ???. ?. ?????????, ????? 1982

RAN = Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt-Petersburg

RESl = "Revue des etudes slaves", Paris 1921-

RGB = Rosyjska Biblioteka Państwowa (?????????? ??????????????? ??????????), Sankt-Petersburg

RNB = Rosyjska Biblioteka Narodowa (?????????? ???????????? ??????????), Sankt-Petersburg

Rubinkiewicz = Apokryfy Starego Testamentu, opr. i wstępy ks. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000

Santos Otero = de Santos Otero A., Die handschriftlische Überlieferung der altslavischen apokryphen, Band II, Berlin - New York 1981

SANU = Serbska Akademia Nauk i Sztuk (?????? ???????j? ????? ? ?????????), Belgrad

Sb. ORJaS = "??????? ?????? ???????? ????? ? ???????????", ?????-????????? 1872-1928

Sergij I-III = ??????. ?????? (???????), ?????? ?????????? ???????, ?. I-III, ????. ???., ??????, 1997

SKKDR 1 = ??????? ????????? ? ????????? ??????? ????, ???. 1 (XI ? ?????? ???????? XIV ?.), ???. ???. ?.?. ???????, ????????? 1987

SKKDR 2 = ??????? ????????? ? ????????? ??????? ????, ???. 2 (?????? ???????? XIV ?. ? XVI?.), ???. ???. ?.?. ???????, ????????? 1988

SL = ?????????????? ??????????. ?????????????? ??????, ????. ?. ?????????, ?????? ??????? 2003

Starine = "Starine", izdaje Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umetnosti, Zagreb 1869-

StbL = "?????????????? ??????????", ????? 1971-

Stefanyk = ????????i ????????i ????? ? ?????? ???i?????? ???????? ?i??i????? i?. ?. ????????? ??? ???????. ???????, ?. 1: XI-XVI ??., ???i? 2007

Thomson = Thomson F.J., Apocrypha Slavica II, "The Slavonic and East European Review", vol. 63/1985, s. 73-98

Tichonrawow = ?. ?. ??????????, ????????? ?????????? ??????? ??????????, ?. 1, 2 ?????? 1863 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TODRL = "????? ?????? ????????????? ??????????", ????????? 1963-

Typkova-Zaimova, Miltenova 1996 = ?. ???????-???????, ?. ?????????, ????????-??????????????? ???????? ??? ???????? ? ? ????????????? ????????, ????? 1996

Typkova-Zaimova, Miltenova 2011 = V. Tapkova-Zaimova, A. Miltenova, Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria, Sofia 2011

VČM = Die Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. Herausg. E. Weiner, S. O. Schmidt, A. I. Skurko, 1.-8. Mai, Freiburg I. Br., 2007

ŽMNP = "?????? ???????????? ????????? ???????????", ?????-????????? 1834-1905

 

 

 

Poprawiony: sobota, 14 stycznia 2012 12:46