Opisy i katalogi słowiańskich rękopisów cyrylickich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 stycznia 2011 09:50

 

[pogrubieniem zaznaczono opisy i katalogi zgromadzone w Zakładzie Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ, gwiazdką ? archiwizowane w postaci elektronicznej]

 

POLSKA
Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, wyd. II zmienione, opr. A. Naumow i A. Kaszlej przy współpracy E. Naumow i J. Stradomskiego, Kraków 2004

 

AUSTRIA

Birkfellner G., Glagolitische und Kyrillische Handschriften in Österreich, Wien 1975

 

BUŁGARIA

????????? ???????? ?? XI-XVIII ?., ???????? ? ????????. ?????? ???????, ?. 1, ????? 1982

[BN im. św. św. Cyryla i Metodego, Sofia]

*?o??? ?., ???? ?a ?????????? ? ?????????????? ????? ? ?????????? ??????? ??????????, ?. I, ????? 1910

?o??? ?., ???? ?a ??????????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????????, ?. II, ????? 1923

??????? ?., ?. ?????, ???? ?? ??????????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????????, ?. III, ????? 1964; ?. IV, ????? 1971

???????? ?., ?. ??p??????, ?. ?????? (??????? ?????????? ???. ??. ????? ? ????????, ????????? ???????????? ???????), ???? ?? ??????????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????????, ?. V, ????? 1996

[Biblioteka Instytutu Cerkiewno-Historycznego]

???????? ?., ?. ????????, ?. ???????, ???? ?? ??????????? ???????? ? ????????-???????????? ? ??????? ???????? ? ?????, ?. 1 ????????? ?????, ??? ???????? ???. ?? ??. ???????, ????? 2009

[BN im. Iwana Wazowa, Płowdiw]

???????? K., ??????? ? ????????? ????????? ??????????????? ????????? ??????????, ???. ????? VIII, 3/1903, 336-352

????? ?., ???? ?? ??????????? ???????? ? ???????????? ????? ? ????????? ?????????? ? ???????, ????? 1920

???? ?? ??????????? ???????? ? ???????????? ??????? ?????????? ????? ??????, ????????? ???? 1920 ???., ????. ??. ???????, ????? 1982

[Biblioteka BAN]

????? ??., ???? ?? ??????????? ???????? ? ???????????? ?? ??????????? ???????? ?? ???????, ????? 1969

[Biblioteka Synodu]

??????????? ?., ???? ?? ?????????? ? ???????????? ??? ?????? ????? ?? ??????????? ?????? ? ?????, ????? 1900

[Biblioteka Klasztoru Rylskiego]

??????????? ?., ???? ?? ?????????? ? ???????????? ?? ??????? ????????, ????? 1902

?????? ?., ??. ?????, ?. ????????, ????????? ???????? ? ??????? ????????, ?. I, ????? 1986

[Biblioteka Centrum Badań Bizantyńsko-Słowiańskich im. prof. Iwana Dujczewa]

?. ????????, ?. ???????, ?. ????????, ???? ?? ??????????? ???????? ?? ??????? ?? ???????-??????????? ?????????? ?????. ???? ??????? ??? ?? ???. ??????? ?????????, 14-19 ?., ????? 2000

[Biblioteka świetlicy w Swisztowie]

????????? ?., ??????????? ?????? ?? ??????????? ????????, ??????????????? ??????????? 8, 1980

[inne]

????? ?. ?., ????????? ???????? ? ???????????? ?? ????? Zouche, ???? 17, 1891

 

CZECHY

Vašica J., J. Vajs, Soupis staroslovanských rukopisů Národního Musea v Praze, Praha 1957

Vašica J., Z církevnoslovanských rukopisů Národní knihovni v Praze a Slovanské knihovni, Praha 1995

 

GÓRA ATHOS

[Chilendar]

*?????????? ?., ??????? ????????? ???????? ????????? ?????????. 1-2, ??????? 1978;

[Iwiron]

?????????? ?., ????????? ???????? ? ????????? ??????? ?? ?????? ????, ????????????? 19/1968, s. 425-431;

[św. Pantalejmon]

Tachiaos A.E., The Slavonic Manuscripts of Saint Pantaleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos, Thessaloniki ? Los Angeles 1981;

??????? ????????-??????? ?., ?????????? ???????? ?????-?????????????? ????????? (??????) ?? ???? ????, ?????-????????? 2012;

[Watopedi]

Pavlikianov C., A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in Vatopedi, [w:] Symmeikta 10, Athens 1996, s. 295-325;

[Wielka Ławra]

Matejić M., D. Bogdanović, Slavic codices of the Great Lavra monastery. A Description, Sofia 1989.

[Zograf]

????????? ?.?., ???????? ??????????? ????????? ?? ?????, ????????? ???????????????? ????????? ? ???????????????? 13/1908, ??????, s. 253-276;

????? ??., ?. ??????, ??. ?????????, ???? ?? ??????????? ???????? ? ???????????? ?? ?????????? ???????? ? ????? ????, ????? 1985

?????? ?., ??. ?????????, ?. ??????, ??. ?????, ??????? ?? ??????????? ???????? ? ???????????? ?? ?????????? ???????? ? ????? ????, ????? 1994

 

MACEDONIA

????? ?., ????????????? ???????? ?????????. ??????????? ??????????? ???????? ?? ???????????? ?????????, ?????? 2000

????????? ???????? ?? ??????????, ??. 1, ????????? ??. ????? ?? ????????? ?? ?. ???????, ?. ?????????, ?. ????????, ?????? 1971

????????? ???????? ?? ??????????, ??. 2, ????????? ??. ????? ?? ????????? ?? ?. ???????, ?. ?????????, ?. ????????, ?????? 1971

??????????? ?., ????????? ???????? ?? ????????j?. ????, ??. 3, ?????? 1988; ??. 4, ?????????, ?????? 1988; ??. 5, ???? ? ??. 6, ?????????, ?????? 1993; ??. 7, ???? ? ??. 8, ?????????, ?????? 2000

 

NIEMCY

* Katalog der Slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, bearbeitet von E. Matthes, Wiesbaden 1990

 

ROSJA (I ZSRR)

??????????-????????? ???????? ???????? ???????-??????? ?????????, ????. ?.?. ?????????, ?.?. ???????, ?.?. ??????????????, ??????-????????? 1963

????????? ?. ?., ???????? ??????? ? ?????????? ??????????? ?????????, ????????? 1953

??????? ??????? ???????-??????? ?????????? ????, ?????????? ? ????, XI-XIII ?., ?????? 1984

??????? ??????? ???????-??????? ?????????? ????, ?????????? ? ??????, ??????? ??? ? ??????, XIV ?., ???. 1, ?????? 2002

???????? ?., ?. ????????, ?. ????, ?. ?????, ?????????? ???????? ??????????? ????????????? ? ?????????? ???????????? ?????????? ? ?????-????????/????????? ???????? ?? ????????? ???????? ? ??????? ?????????? ?????????? ? ?????-?????????, ????? 2009

[opisy kolekcji]

?????????? ??????????? ?????????. ???????? ?????????, ?? ???????? ? ???????? ?????????? ????????, ?. 1-2, ????????? 1987

???????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????. ????????? 11-17 ??.: ????????, ????. ?.?. ??????, ????? 1968

???????? ?., ???????? ??????? ? ?????????? ????????? ????????????? ???????, ????? ????????? 1842

??????? ?., ?. ??????????, ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????????, ?. 1-6, ?????? 1855, 1857, 1859, 1862, 1869, 1917

????? ?. ?., ???????? ????????? ? ??????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?. ?. ???????, ?????? 1872

?????? ?. T., ???????? ????????-?????????? ? ??????? ?????????? ????????? ????????????? ????????? ??????????, ????? ????????? 1882

?????????? ?. ?., ???????? ????????? ?. ?. ???????????, ?????? 1891

????????? ?. ?., ???????? ?????????????? ???????? ?????????, ?????? 1968

???????-??????? ???????? XV-XVI ????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? (??????????? 1964-1978 ?????), ????. ?.?. ?????, ?.?. ????????, ?????? 1981

??????? ???????-??????? ?????????? ???? XI-XIV ??., ?????????? ? ????? ????, ?????? 1988

??????? ???????-??????? ?????????? ???? XV ????, ?????????? ? ?????????? ??????????????? ?????? ??????? ?????, ????. ?.?. ???????, ?.?. ???????, ?.?. ???????, ??? ???. ?.?. ????????, ?????? 2000

??????? ???????-??????? ?????????? ???? XVI ?., ?????????? ? ?????????? ??????????????? ?????? ??????? ?????, ???. 1: ??????? ? ???????, ???. ?.?. ???????, ????. ?.?. ???????, ?.?. ???????, ?.?. ???????, ?.?. ???????, ?????? 2005

??????? ???????-??????? ?????????? ???? XVI ????, ?????????? ? ?????????? ??????????????? ?????? ??????? ?????, ???. 2: ???????? ? ?????, ?????? 2014

??????? ??., ?????????, ??????? ? ?????????????? ???????? ???????? ? ???????? ?? ?. ?. ???????, ????? 1981

?????????? ????? ???????? ?.?. ????????: ???????, ???. 1, ????????? 1988, ???. 2, ?????-????????? 1992, ???. 3, ?????-????????? 2004, ???. 4, ?????-????????? 2010

 

RUMUNIA

Iufu I., Manuscrise slave în bibliotecile din Transilvania şi Banat, ?Romanoslavica? VIII/1963, s. 451-468

Linţa E., Catalogul manuscriselor slavo-române din Braşov, Bucureşti 1985

Linţa E., Catalogul manuscriselor slavo-române din Iaşi, Bucureşti 1980

Linţa E., Catalogul manuscriselor slavo-române din Cluj-Napoca, Bucureşti 1980

Linţa E. (coordinator), L. Djamo-Diaconiţa, O. Stoicovici, Catalogul manuscriselor slavo-române din Bucureşti, Bucureşti 1981

Mitric O., Catalogul manuscriselor slavo-române din din biblioteca mânâstirii Suceviţa, Suceava 1999

Panaitescu P. P., Manuscrisele slave din biblioteca Academiei RPR, vol. I, Bucureşti 1959

Panaitescu P.P., Catalogul manuscriselor alvo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române. II, Bucureşti 2003 (III ? manuscrit)

Popescu P., Manuscrisele slavone din manastirea Putna, ?Biserica ortodoxa româna? 1962, 1-2, s. 105-145

Mircea I.R., Répertoire des manuscripts slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et slaves, Sofia 2005

?????????? ?.?., ?????????? ???????? ????????? ????????? ? ????????, ?????? 1898

??????? ??????? ?????????? ?????????, ?????????? ? ????. ????????? ????-????????? ????????? ? ?????, ??????? 1989

?????????? ?. ?., ?????????? ? ??????? ???????? ????????? ?????????, ????? ????????? 1903

 

SERBIA (I JUGOSŁAWIA)

* ?????????? ?., ???????? ????????? ???????? ? J?????????? (XI-XVII ????), ??????? 1982

[Biblioteka Narodowa, Belgrad]

???j?????? ?., ??????? ??????? ?????????? ? ????????, ??????? 1902

?????????-???????? ?., ?. ???????????-?????, ?. ??????, ???? ????????? ???????? ??????? ?????????? ??????, ??????? 1986

[Biblioteka Patriarchatu Serbskiego, Belgrad]

?. ????????, ?. ???????????, ?. ?????????, ???????? ???????? ?????????? ?????? ????????????, ??. ?. ??????????, ??????? 2012 (= ???????? ?????????? ?????? ????????????, ????? 1)

[Biblioteka Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk]

Mošin V., Ćirilski rukopisi Jugoslovenske akademije, Zagreb 1955

???j?????? ?., ??????? ???????? ? ?????? ???????? ?????. ?????? ?????? ????????? ?????????, ??????? 1901

[Biblioteka Macierzy Serbskiej, Nowy Sad]

???????? ????????? ????? ?????????? ?????? ??????:

??. 1, ?????????, ???? ??? 1988;

??. 2, ????????, ???? ??? 1991;

??. 3, ??????? ??????? ??????????? ?? 1643 ??????, ???? ??? 1992;

??. 5, ??????, ???????. ??????, ???? ??? 1996; ??. 6, ??????????? ??????? ????????, ???? ??? 1991;

??. 8, ???????????, ????????, ???? ??? 2001;

??. 9, ????????? ????? ?? XIV. ????, ???? ??? 2003;

??. 10, ??????????, ?????????, ???? ??? 2004

[Biblioteka monasteru w Kruszedolu]

???? ???????? ????????? ?????????, ????. ?. ????????, ??????? ???????? 1914-1967

[Biblioteka monasteru Deczani]

?????????? ?., ?. ?????????-????????, ?. ?????????-?????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ???????????-?????, ???? ????????? ?????????? ????? ????????? ?????? ??????, ??. 1, ????????? ?.?. ??????, ??????? 2011

 

SŁOWACJA

*Cyrillic Manuscripts in Slovakia. A Union Catalogue/Cyrilské rukopisy na Slovensku. Súborný katalóg, compiled by/spracoval R.M. Cleminson, Martin 1996

 

UKRAINA

?????????? ??., ???? ?????????. ?. ????????? ????????? XII-XV ??., ????? 1933

[Lwów]

????????? ????????? ????? ? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ??. ?. ????????? ??? ???????. ???????, ?. 1: 11-16 ??., ????? 2007

[Biblioteka klasztoru bazylianów im. św. Onufrego]

??????????? ?(??????), ???????? ?????????? ????????? ??. ??????? ???? ? ??????, ???. ??????, ? ?????? 1927

[Biblioteka ?Domu Narodowego?, opis kolekcji Petruszevycza]

?????????? ??(a????), ???? ????????? ????????? ???? ? ???????? ???. ???????????, ????. 1, ? ?????? 1906; ????. 2, ? ?????? 1911; ????. 3, ? ?????? 1911

[Biblioteka ?Domu Narodowego?]

?????????? ?. ?., ???????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ?? ??????, ????? 1905

[inne]

???????? ????????? ????????? XVI ??., ???. I-III, ?????? 1922-3

 

WATYKAN/WŁOCHY

??????? ?., ?. ???????, ?. ????????, ???? ?? ??????????? ???????? ??? ???????????? ??????????, ????? 1985

Gil D. [ekspertyza całego księgozbioru rękopisów i druków cyrylickich, zgromadzonych w bibliotece Instytutu Filologii Słowiańskiej w Padwie] (informacja ze strony http://postjugo.filg.uj.edu.pl/d_gil.htm)

 

WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

* A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections, compiled by R. Cleminson, ed. V. Du Feu and W.F. Ryan, London 1988

 

INNE

??????? ??., Bibliotheca Hagiograpica Balcano-Slavica, ????? 2008

Tarnanidis I., The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine?s Monastery on Mount Sinai, Thessaloniki 1988

Matejić M., Slavic Manuscripts from the Fekula Collection. A Description, Columbus, Ohio 1985

???????? ?., ???? ?? ?????????? ?? ????????? ????????, ?????? ??????? 1996

?????????? ?. ?., ???????? ?????????????? ? ??????? ????????? ??????????? ?????????, ?. 1 (?????, ??????, ???????, ???????, ?????, ???????), ??. ???? 98, ????????? 1921

 

STARODRUKI

Katalog druków cyrylickich XV-XVII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, opr. Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, red. całości i indeksy Z. Żurawińska, Warszawa 2004

Gwiożdzik J., E. Różycki, Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej we Lwowie, 2008

Crone H., Gamle slaviske tryk i Det kongelige Bibliotek, ?Fund og Forsknig? v. IV, 1957

Nemirovskij E. L., Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift, Baden-Baden 1996-:

Band 1: Inkunabeln, Baden-Baden 1996
Band 2: Die Druckereien des Makarije in der Walachei und von Giorgio Rusconi in Venedig, Baden-Baden 1997
Band 3: Die Prager Druckerei von Francisk Skorina, Baden-Baden 1998
Band 4: Die Druckerei von Božidar Goraždanin in Goražde und Venedig. Die erste Druckerei von Božidar Vuković in Venedig, Baden-Baden 2001
Band 5: Die Druckerei von Francisk Skorina in Wilna, Baden-Baden 1999
Band 6: Die zweite Druckerei von Božidar Vuković in Venedig, Baden-Baden 2003
Band 7: Die Klosterdruckereien in Rujno und Gračanica, Baden-Baden 2007

???????? ?., ????????? ???????????? ?????, "???????? ?? ?????????? ????????????? ????????", 9/1962, s. 85-123

??????? ?. ?., ??????? ??????? ????????????? ??????? ?????????????? ?????? 1483-1812 ??., ?????? 1998

??????????? ?. ?., ?????????? ??????? ????????????? (???????????????????) ??????: 1491 - 2000. ????????? ????????????? ??????????? ? ????????? ??????????, ?. I. 1491 - 1550, ?????? 2009; ?. II. ??. 1. 1551 - 1592, ?????? 2011; ?. II. ??. 2. 1593-1600, ?????? 2012

????????? ?., ???? ?? ??????? ???????? ????????? ?????, ????? 1923

?????? ?., ???? ?? ??????????? ???????????? ????? ?? XV ? XVI ??? ? ??????? ?????????? ?????? ? ????????, ???????? ?? ??????? ?????????? ?????? ? ????????, ?. 7 (13), 1967

????????? ?., ??????? ?? ??????????? ??????? ????? 1508-1878, ????? 2007

????? ?., ???????? ???????? ? ???????????? ????? ? ??????, ??????? ?? ???, ??. 1, ????? 1913

???j?????? ?., ??????? ???????? ? ?????? ???????? ?????. ?????? ?????? ????????? ?????????, ??????? 1901

???????????? ? ????? ????? ?? ????????? ??????????. ????????? ???????, ????. ?. ???????????????, ?????? 1998

?????????? ????? ???????????? ?????? XV-XVIII ??. ???????? ????, ?????????? ? ??????????????? ????????? ?????????? ????, ???? 1958

Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 22:33