Pytania i odpowiedzi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ivan Petrov   
wtorek, 07 grudnia 2010 07:15

Na literaturę typu 'pytania-odpowiedzi' (katechetyczną) składa się wiele rozmaitych kompilacji i dzieł oryginalnych, tworzących osobliwy pod względem budowy i treści makrogatunek, w obrębie którego wydzielane są samodzielne grupy utworów o określonej treści (teologiczno-filozoficznej, mistagogicznej i in.). Jedna z tych grup obejmuje pytania i odpowiedzi o treści biblijno-historycznej (tak staro-, jak i nowotestamentowej), a należą do niej m.in. takie utwory, jak Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie czy też - często błędnie utożsamiane ze sobą - Rozmowa trzech świętych mędrców oraz Urządzenie [świętych] słów. Kompozycja tego ostatniego utworu, mającego w niektórych odpisach tytuł Pytania i odpowiedzi świętego Grzegorza i Bazylego, ukształtowana jest w formie dialogu pomiędzy św. Bazylim Wielkim i św. Grzegorzem Teologiem. W tytule pojawia się też niekiedy imię św. Jana (Teologa), być może z powodu użytego na samym początku tekstu cytatu z Ewangelii św. Jana. Postać ta przez niektórych badaczy identyfikowana jest jako św. Jan Złotousty. Zawarte w utworze pytania i odpowiedzi można zasadniczo podzielić na kilka części: pierwsza (5 pytań i odpowiedzi) obejmuje objaśnienia istoty Boga-Słowa i Trójcy Świętej, druga (17 pytań i odpowiedzi) związana jest z historią biblijną i wydarzeniami opisanymi w Ewangelii (Zwiastowanie, narodziny św. Jana Chrzciciela, Narodzenie Pańskie itd.), część trzecia (około 40 pytań i odpowiedzi) dotyczy tematów doczesnego życia ludzkiego oraz zagadnień kosmologicznych, ostatnia zaś czwarta część (nie występuje we wszystkich redakcjach czy odpisach) poświęcona jest stworzeniu Adama. W tym zakresie warto wskazać na paralelę pomiędzy Pytaniami i odpowiedziami a słowem O częściach ciała Adama i o jego imieniu.

Bibl.: ????????? ?., Erotapokriseis. ????????? ?? ?????? ??????? ? ???????? ? ???????????????? ??????????, ????? 2004, s. 160-199, 382-421; SL, s. 110-111.

Odpisy:

1. NBS 651 (tzw. Kodeks popa Dragola), k. 10'-21

Tytuł: ??????? ? ????? ????? ???????? ????? ??????????

Inc.:  ??????? ????. ???? ?? .??. ????? ?????????

XIII w., red. raszka

 

Inne odpisy: ÖNB Cod. Slav. 12, k. 161-165', XIII w.;

Poprawiony: niedziela, 15 stycznia 2012 16:20