Opowieść o dwunastu wielkich piątkach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 07:09

PRZEKŁAD POLSKI

Jest to krótka redakcja tekstu o dwunastu tzw. wielkich piątkach chrześcijaństwa, stanowiąca w istocie wyliczenie owych świątecznych dni. Tekst nawiązuje do postaci i wydarzeń staro-i nowotestamentowych oraz związanych z historią Bizancjum. Pierwszy spośród piątków wypada w marcu, a nie we wrześniu, jak ma to miejsce w Opowieści o tym, jak dwanaście wielkich piątków postem czcić należy (i w kalendarzu liturgicznych Cerkwi Prawosławnej). W folklorze Słowian Południowych znane są tzw. ciężkie, złe piątki, poprzedzające duże uroczystości liturgiczne i wiążące się zazwyczaj z rozmaitymi tabu.

Autorstwo tej redakcji tekstu przypisywane jest św. Klemensowi Ochrydzkiemu - stąd określanie jej mianem klimentyjskiej.

Bibl.: Bibl.: Jacimirskij: brak; CAVT: brak; Santos Otero: De die parasceve: Thomson, s. 96-97; SKKDR /2, s. 358-359; ??????????? ?. ?., ????? ?? ??????? ???????? ???????????? ???????. II. ?????, ????????? ? ???????. ??. IV. ???????? ? 12 ????????, ŽMNP 1876 (????), s. 326-367; Minczew G., Święta księga ? ikona ? obrzęd. Teksty kanoniczne i pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na Bałkanach, Łódź 2003, s. 177-182; ??????? ?., ? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ??? ???????: ???????? ? ?????????? ???? ??????, ???????? (???????), 1988, XVIII, 1-2, s. 119-132.


Przekład polski: Opowieść o dwunastu wielkich piątkach, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 203-204.

 

Odpisy

1. NMPr IX H 16, k. 90-90'

Tytuł:  ???????? .???. ???????? ????????

Inc.:  ??. ????? ??????. ?? ?? ?? ???????? ????? ????????? ?????. ??. ?????? ?????? ??????????? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ????? ??????...

Exc.:  ...??????? ??? ???????? ??? ????? ?????? ? ???? ??? ???????? ?? ??? ??????? ?????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????

XVI w., miscellanea

Bibl.: Vasica-Vajs, s. 331-344.

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 15:47