Paleja komentowana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 07:07

Paleja komentowana ? zabytek, w którym materiał pierwszych ksiąg Starego Testamentu skompilowany jest z polemikami antyżydowskimi oraz licznymi komentarzami i uzupełnieniami. Historie od stworzenia świata i upadku pierwszych ludzi aż po dzieje królów Dawida i Salomona dopełniane są m.in. przez fragmenty dzieł Jana Egzarchy Bułgarskiego, Kosmasa Indykopleustesa, Atanazego Aleksandryjskiego, Efrema Syryjczyka, Epifaniusza Cypryjskiego, opowieści pseudokanoniczne (jak upadek Satanaela, dzieje rodziny patriarchy Abrahama, Melchizedeka, dwunastu patriarchów, Mojżesza), bestiariusze (opisy zwierząt prawdziwych i fantastycznych), fragmenty o charakterze filozoficznym i przyrodniczym (np. o naturze żywiołów, symbolice kamieni szlachetnych). Niektórzy z badaczy palei widzą w niej przekład z greki (choć oryginał grecki pozostaje nieznany), inni natomiast ? oryginalny zabytek staroruski.

Powstanie palei komentowanej datowane jest na XIII w. Obecnie znanych jest około 15 odpisów palei komentowanej, z których najstarsze pochodzą z XIV w.

Wyd.: ????? ???????? ?? ??????, ?????????? ? ??????? ? 1406 ?. ???? ???????? ?. ?. ???????????, ???. 1-2, ?????? 1892-1896; ???????? ????? 1477 ?. ??????????????? ??????????? ???????? 210 (???????? ????????? ??????? ???????????? 93), ?????-????????? 1893; ????????? ?.?., ????? ????????, ??????? ??????? ????????????? ?????, ???. ?.?. ??????, ?.?. ???????, ?????-????????? 1999, ?. 571-650; ???????? ?????, ????????????? ?????? ?. ???????, ?????????? ?????? ?.?. ?????????, ?????? 2002; Tichonrawow I, s. 91-232, 259-272 (fragmenty).

Bibl.: Orlov 2007, s. 72-74; SL, s. 345-346; SKKDR 1, s. 285-288; ????????? ?. ?., ???????? ?????, ?????? 1876; ?????? ?. ?., ?????, ????????? ??????????????? ????????? 1881, ????., s. 235-258; ????????? ?. ?., ? ???????????? ??????? ???????? ?????, ???? 1910; Franko I, s. XV-XXIII; ??????? ?.?., ? ??????? ? ???????? ???????? ?????, Izv. ORJaS 10/1 (1905), s. 147-184; ????????? ?.?., ??????? ??????? ?????????? ??????????? ? ????????? ???????? ?????, ?????? 1986, ??????? ?., ?? ?????????? ?? ?????????? ?????, ?Palaeobulgarica? 3/1991, s. 64-66; ?????????? ?.?., ??????????? ???????? ? ???????? ?????, TODRL 42 (2001), s. 518-539.

Odpisy:

1. Paleja z 1477 r., za wyd.: ???????? ?????, ????????????? ?????? ?. ???????, ?????????? ?????? ?.?. ?????????, ?????? 2002.

Tytuł: [brak]

Inc.: ???? ????? ????? ????, ?? ?????? ???­, ?? ?????, ??? ???? ??????, ?????? ?????? ?????? ???? - ???? ? ????? ????, ???? ????­??, ????? ? ??????????? ?????? ?????? ?? ???-?? ??????

Exc.: ?? ???????? ? ????????? ???????? ???? ????: ??????? ??????????? ???????? ??? ????? ??????. ??????: ?????? ?????? ??????????? ?????? ??? ????? ????????? ??????? ?? ?? ?????, ?? ????????

Poprawiony: sobota, 07 stycznia 2012 21:10