Objawienie Metodego Patarskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 07:04

Objawienie (Apokalipsa) Metodego Patarskiego jest opowieścią o losach świata od Adama i Ewy do ?czasów ostatnich? powtórnego przyjścia Chrystusa. Historia świata podzielona jest na siedem ?wieków? ? tysiącleci, u końca których władać ma ?cesarz Greków?. Właściwy autor tekstu pozostaje nieznany; utwór przypisuje się tradycyjnie Metodemu, biskupowi miasta Patar lub Olimpu w Licji (III-IV w.), bądź jego imiennikowi ? patriarsze Konstantynopola. Oryginał powstał w języku syryjskim ok. VII w., choć niektóre jego elementy datowane są nawet na IV w., i już na gruncie przekładu greckiego wyodrębnia się cztery warianty/redakcje utworu; znane są też dwie redakcje łacińskie.

Na język słowiański utwór tłumaczony był co najmniej dwukrotnie w epoce I Carstwa Bułgarskiego (X-XI w. i przed końcem XI w.); trzeciego przekładu dokonano w I połowie XIV w.

Bibl., wydania: H. Miklas, L. Taseva, M. Jovčeva, Berlinski sbornik, Sofia?Wien 2006, s. 285-331; ?????? ?. ?., ?????????? ??????? ?????????? ? ?????????????? ??????? ??????? ? ???????????? ? ???????-??????? ???????????, ?????? 1897; ?????????? ?. ?., ????????? ?????????? ??????? ??????????. ?. 2., ?????? 1863, ?. 268?281; ?????? ?., ???????? ? ??????? ? ??????????? ?????????. ?. 1. ???????? ????????????, ????? 2006 (??????? ??????? 1896 ????), ss. 26?28, 34?35, 36, 68?71, 74?77, 106?107, 268?270; ?. 4. ???????? ?????????????. ?????, 2006 (??????? ??????? 1896 ????), s. 264?292; ?????????? ??????? ??????????, [w:] Milkov, s. 652?711, tekst na s. 654-688; Thomson F. J., The Slavonic ?ranslations of Pseudo-Methodius of Olympu Apocalypsis, [w:] ????????? ???????? ?????. ?. 4. ???????? ???????? ?? ??????????? ??????? (????? ?? XII?XIV ???). ???????? ???????????? ????????? ?????? ???????, 16?18 ???????? 1985 ?. ????? 1985, aneks 4, s. 144 (143?173, ????? ?? 156?170); ??????? ?., ??????????? ??????? ?? ??????-?????????? ??????? ???? XI?XIV ?. ? p???????????????? ?? ? ?????, ??????????????? ???????????, 2, 1977, s. 104?105; ????????? ?. ?., ??????? ???? ???????. ???????? ? ?????????, ??????????, 5, 1890, s. 17?20.

Przekład polski: Apokalipsa Pseudo-Metodego, [w:] Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego (= Pisma apokryficzne. Seria pod red. ks. M. Starowieyskiego, 6), przeł. ks. A. Tronina, opr. ks. A. Tronina, ks. M. Starowieyski, pod red. ks. M. Starowieyskiego, Kraków 2011, komentarz na s. 200?211, tekst na s. 212?238.

Odpisy:

1.      Berlin, Staatsbibliothek nr 48, tzw. ?Berlinski zbornik?, k. 97-120

Tytuł:  ????? ???? ?????? ???????. ????????? ????????. ? ???????????????? ?????. ? ? ?????????????? ??????. ??? ?????? ??????? ???? ????????????? ? ?????? ?????????.

Inc.: ?? ?????????? ???? ???? ???????

?xc.: ???? ?? ?????? ?? ?? ?????. ??????? ? ???????????? ??? ?????? ?? - ????.

XIII-XIV w., red. średniobułgarska

2. ArchB 741, k. 33'-60'

Tytuł:  ????? ????? ??????? ?????? ?????????. ???????? ?????, ? ??????? ? ? ??????????? ??????

Inc.:  ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?????. ? ????? ????? ???????? ????? ?? ??? ?? .??. ? ?? ????...

?xc.: ?????? ???????? ??????????? ??? ?????? ????? ????????? ?????????, ? ???????? ??????? ? ????????? ?? ? ?????­?? ?­ ?? ????. ?? ?? ???? ????????? ?????????? ???????????? ??? ?????? ??? ???. ????? ????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ?????.

XVI w., red. średniobułgarska

Wyd., bibl.: M. ?????????, ? ?????? ???????????? ??????-??????? [O????????? ??????? ?????????? ? ????????? ????????] ?? ???????????????? ?????? ? ?????????, ?Palaeobulgarica? (Sofia) XXXV (2011), 3, s. 1-42.

 


Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 15:57