Paralipomena Jeremiasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 07:03

 

Paralipomena Jeremiasza/Słowo proroka Jeremiasza o wzięciu w niewolę Jerozolimy

Utwór pseudokanoniczny, przekład z greki, opowiadający o zniszczeniu Jerozolimy przez Nabuchodonozora, o niewoli babilońskiej i powrocie Żydów do Jerozolimy. Pan zapowiada Jeremiaszowi i Baruchowi zniszczenie miasta; obaj prorocy zakopują naczynia liturgiczne ze świątyni. Po zajęciu Jerozolimy Jeremiasz udaje się wraz z jej mieszkańcami do niewoli babilońskiej. W Jerozolimie pozostaje Baruch oraz cudem ocalały sługa Jeremiasza, Abimelek, który po 66 (lub 86) latach wysyłają do Jeremiasz orła z wiadomością, że Pan uwolni naród wybrany. Jeremiasz powraca do miasta, umiera, lecz zmartwychwstaje, by głosić proroctwa o wcieleniu Syna Bożego, za co zostaje ukamienowany przez niewdzięcznych krajan.

Paralipomena Jeremiasza przełożono na słowiański już w X-XI w. Tekst znany jest w dwóch redakcjach. Najstarsze odpisy znajdują się w: a) tzw. Kodeksie Uspienskim (GIM, ??????????? ???????? nr 1063/4), rękopisie staroruskim z XII-XIII w.; b) zabytku starobułgarskim z XII-XIII w., z którego znane są dwa fragmenty: przechowywany w RNB, sygn. ????. ? 70 oraz w kodeksie nr 34 ze zbioru rękopisów biblioteki klasztoru św. Katarzyny na górze Synaj.

Bibliografia: Jacimirskij, s. 221-227; CAVT, nr 225, s. 181-185; Orlov 2007, s. 63-64; Orlov 2011, s. 238-239; ?. ?. ??????, ???????? ???????? ?????, ????? 10, 1905 (??. 4), s. 179; É. Turdeanu, Apocryphes slaves?, s. 348-363; ?. ?. ????????, ? ????????????? ? ?????? ????????? ?????????? ???????????? ?? ?????, [w:] ?? ??????? ?????????? ? ????????????? ???????? ?????? ????????? ? ?????? ???? ???, ????????? 1979, s. 64-72; ?. ?. ????????, ??????????? ???????, [w:] SKKDR 1, s. 295-296.

Wydania: ?. ?. ???????????, ??????? ?????????? ????????? ??????? ??????, Sankt Petersburg 1868, s. 185-187; ????????? ??????? XII-XIII ?., Moskwa 1971, s. 31-37; A. ?????, ???????? ????????? ? ??????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?. ?. ???????, ?????? 1872, s. 406-413; Tichonrawow I, s. 273-284; S. Novaković, Apokrifi jednota srpskog ćirilskog zbornika, ?Starine? 8, 1876, s. 40-48; J. Polivka, Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu: Prića proroka Jeremije o plijenjenju Jerusalima, ?Starine?, 21, 1880, s. 221-224; Franko I, s. 305-306.

Tytuł: ????? ?????? ??????? ? ??????? ????? ??????????; ???????????? ???????

Odpisy:

A. I redakcja:

1. Kodeks Uspienski, GIM, ??????????? ????????, ? 1063/4, k. 1-4, rus., XII-XIII w., bez początku:

Inc.: ...?? ?????????? ?????????. ??? ????? ?... ?? ??????? ????? ??????? ???????


B. II redakcja:

1. RGB, ???????? ???????-??????????? ????? nr 765, prolog XV w., rus., wyd. w: Tichonrawow I, s. 273-284:

Inc.: ??????? ??? ??????? ?????? ? ??????? ??????????? ??? ? ? ???????? ? ? ???????? ????? ???????????...

?xc.: ...?????????? ???? ??????? ????????. ???? ??? ????? ????? ??????????. ??????? ? ???????? ???.

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 15:43