Mądry Akir (Opowieść o mądrym Akirze) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 06:57

O kanclerzu asyryjskiego władcy Asarhaddona imieniem Achikar (Akir) wspomina Księga Tobiasza (1, 21 i nast.; 2, 10; 11, 19; 14, 10). Miał on umożliwić Tobitowi powrót z wygnania do Niniwy oraz uczestniczyć w weselu młodego Tobiasza. Historie Achikara znane były diasporze żydowskiej w Asyrii i Egipcie; obok słowiańskiego znane są syryjskie, etiopskie, arabskie, armeńskie, greckie, rumuńskie warianty opowieści. Odkryto osiem wschodnio- i południowosłowiańskich odpisów utworu, przełożonego na język słowiański w okresie I Carstwa Bułgarskiego.

Bibl.: Jagić V., Der weise Akyrios, ?Byzantinische Zeitschrift? 1/1892, s. 107-126; ???????? ?., ???????? ?? ???????? ?? ???? ???????? ? ??????? ? 29 ?? ????????? ?????? (????? 1380 ?.), [w:] ????? ???? ???????. ??????? ? ???? ?? 65-??????????? ?? ????. ??? ?. ?????, ????? 2010, s. 492-509; ????????? ?., ??????? ?? ????? ?????????, ?????? 1913; ?????? ?., ??????????????? ? ???????? ?? ???????? ?? ???? ???????? ? ??????????????? ?????????? ?? ?????? ? ????????? ???????, ?Palaeobulgarica/?????????????????? 1/1987, s. 104-109; ???????? ?.?., ??????? ?? ????? ?????????, [w:] ????????? ?????????? ??????? ????. 12 ???, ???. ?.?. ???????, ?????? 1980, s. 246-280; Orlov, s. 66-68.

Przekłady polskie: Opowieść o mądrym Akirze (wersja scs), przeł. A. Tronina, [w:] Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego, przeł. A. Tronina, opr. A. Tronina, M. Starowieyski, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 2011, s. 60-83; Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka, syna Anaela, bratanka Tobiasza, przeł. (z franc.) M. Obidzińska, wprowadzenie A. Sarwa, Sandomierz 2010.

Odpisy

1. Savina 29, k. 37'-52

Tytuł: [brak]

Inc.: [brak początku] ... ?? ??? ???????? ? ?????? ? w????? ?? ?????? ? ?? ???????. ? ????? ???????? ???????? ????????...

Exc.:  ? ???? ??? ????? ??????? ? ????? ?? ???????. ???? ??? ???????? ??? ??????? ? ??? ?? ???????. ? ...?? ???? ??? ???? ?? ? ????. ? ????? ? ???????. ??? ???? ?????? ?? ??????????. ??? ?? ????? ?? ????. ?????

XV w., red. raszka

Bibl.: ???????? ?., ???????? ?? ???????? ?? ???? ???????? ? ??????? ? 29 ?? ????????? ?????? (????? 1380 ?.), [w:] ????? ???? ???????. ??????? ? ???? ?? 65-??????????? ?? ????. ??? ?. ?????, ????? 2010, s. 492-509.

 

2. RGB, sobr. OIDR 189

Tytuł: [brak]

Inc.:  ????????? ?????? ??????? ? ?????????? ??????, ? ???? ????? ???, ?????, ???????? ???. ? ?????? ?? ????? ?? ????...

Exc.: ...??? ????? ???????, ???? ????? ?????, ? ??? ??? ??????? ???? ???????, ?? ???? ? ?? ???????.

XV w., red. ruska

 

3. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 6'-10'

Tytuł:  ????? ??????? ? ??????????? ????????? ???? ????? ?????????? ?????? ???????

Inc.:  ???? ?? ?? ??????? ???? ?????? ?????, ???????? ? ??????????. ???? ??? ?????? ????????. ? ?????? ?? ???? ? ??? ???? ?? ?????. ?? ?????? ???? ?????? ????? ?????...

Exc.: ?? ??? ??????? ?? ????? ? ??????? ??? ? ????????? ???? ?? ????????? ?? ???.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. serbska z bułgaryzmami

Bibl.: Conev I, s. 315-320.

 

 

Poprawiony: sobota, 07 stycznia 2012 10:17