Słowo o Melchizedeku (Atanazego Aleksandryjskiego) PDF Drukuj Email

 

Imię Melchizedeka, króla Szalemu i kapłana Boga Najwyższego pojawia się w Rdz 14, 17-20, gdzie opisane jest jego spotkanie z Abrahamem. Wspomina go też list św. Pawła do Hebrajczyków (Hbr 7, 1-3): Ten to Melchisedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i udzielił mu błogosławieństwo.

Starotestamentowe pseudokanoniczne Słowo o Melchizedeku, przypisywane św. Atanazemu Aleksandryjskiemu, jest przekładem z greki, rozpowszechnianym głównie w rękopisach staroruskich, z których najstarsze pochodzą z XV w. Utwór spotyka się w składzie Palei, w Prologu (pod datą 22 maja) i innych księgach (np. Izmaragdzie). W Słowie? Melchizedek jest synem helleńskiego króla Melchila. Jego ojciec pragnął złożyć ofiarę bogom, ale Melchizedek pomodlił się do Boga, a ziemia otworzyła się i pochłonęła pogan. Przez siedem lat Melchizedek ukrywał się na górze Tabor, gdzie odnalazł go Abraham.

Bibl.: Jacimirskij, ??????????, s. 103-111; CAVT, s. 64-65; BHG 2268; BHGn 2268a.

Odpisy:

1. RNB Q I 1130, k. 365-368

Tytuł: ????? ????????, ???????????? ??????????????? ? ???????????

Inc.: ??????? ????, ????? ??????, ??? ??? ????...

Exc.: ... ????? ?? ??????, ??? ?????????? ???? ??????????

Miscellanea, II poł. XV w.

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2011 12:01