Słowo o Izaaku PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo... nawiązuje do dwóch fragmentów Rdz: 22, 1-13 i 24, 2-67; interpretuje również rozdział 27 (Jakub otrzymuje zdobyte podstępem błogosławieństwo). Część pierwsza to krótka opowieść o ofierze Abrahama składanej z Izaaka, druga traktuje o poszukiwaniu żony dla Izaaka przez sługę Abrahama oraz o oddaniu pierwszeństwa Jakubowi przez Ezawa. Narracja o ofierze jest wierna Rdz, choć znacznie skrócona, podobnie, jak opowieść o wyprawie sługi Abrahama. Inaczej niż w Rdz, bracia zamieniają się pierwszeństwem (starszeństwem), siadając odpowiednio przy stole i dzieląc chleb. Legendy hebrajskie o ofierze Abrahama obfitują w liczne nieznane tu szczegóły, choć obraz ogólny zbieżny jest z tym z przekazu cyklu [zob. Graves, Patai, s. 182-188, Bin Gorion 1, s. 203-211]. Warto zwrócić uwagę na występującą tu postać diabła, znaną też z legend muzułmańskich. Podobnie obszerne są relacje o małżeństwie Izaaka [por. Graves, Patai, s. 192-197, Bin Gorion 1, s. 214-215]. O zamianie pierwszeństwa między Ezawem i Jakubem zob. Graves, Patai, s. 206-209, Bin Gorion 1, s. 223-225.

Bibl.: Jacimirskij: ????? I, s. 111-112; ?????????? ?., ??????????? ???????? ?? ???????????? ????????? ????, SbNU 1, 1889, s. 65-96; ????????? ?., ????????? ?????????? ? ???????. ??????????? ???????????? ????? ? ?????????, ????? 1978, s. 189-201; Petkanova, s. 360-361; Badalanova F., Folk religion in the Balkans and the Qur?anic account of Abraham, ?The Journal of the Slavic and East European Folklore Association?, vol. 7, number 1, Spring 2002, s. 22-73; Basiuk M., Ofiara Izaaka (Rdz 22, 1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Katowice 2008; Skowronek M., Ofiara Abrahama w tradycji folklorystycznej Bałkanów (na przykładzie bułgarskich pieśni obrzędowych), [w:] Religijna mozaika Bałkanów, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 2008, s. 193-201.

Przekład polski (I red.): Słowo o Izaaku, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 84-86.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 34'-36'

Tytuł:  ????? ?? ?????

Inc.: ???? ????????. ??????. ???? ?????? ?????. ?. ??? ???? ? ???? ???. ?? ??????. ?????. ???? ?????? ????? ? ?????? ????. ? ??????. ?????? ???. ????????...

Exc.:  ...?????? ????? ????????????. ?????? ????. ?????? ? ???? ??????.

XVI w., red. bułgarska

2. NBS 38, k. 31-34

Tytuł:  ????? ?? ??????? ???????

Inc.:  ???? ???????? ??????? ???? ?????? ????? ? ?????? ??? ? ??????? ?????? ??? ???????? ? ????? ??????? ???? ???? ???? ????? ? ????? ???? ??????...

Exc.:  ...???????? ?????? ???????????? ?????? ???? ?????.

ostatnia ćwierć XVI w., miscellanea z apokryfami, red. serbska

Bibl.: Opis NBS, s.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:45