Testament XII Patriarchów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 06:42

Pseudokanoniczny cykl powstały w języku hebrajskim w I-II w., naśladujący biblijny motyw pouczeń Jakuba danych jego synom. Przed swoją śmiercią dwunastu synów Jakuba zwraca się do swych potomków z pouczeniami, w których rozpatruje się podstawowe fundamentalne cnoty i wady: rozwagę i mądrość, męstwo, zawiść itp. Przełożone z greki na słowiański zapewne w X-XI w., Testamenty patriarchów najczęściej wchodzą w skład Palei. Znane są w dwóch redakcjach: obszernej i krótkiej.

W opisach rękopisów Testamenty zazwyczaj omawia się jako 12 części, kierowanych do poszczególnych synów - i te są opatrywane incipitami i excipitami. Tu, dla wygody, podano inicipit pierwszego z testamentów (Rufima) i excipit ostatniego (Beniamina).

Wydania: Tichonrawow 1, ss. 96-145, 146-232; ?. ?????, ?????????? ?????, ss. 33-35, 36-38, 116-122; ?. ?????????, ?????????????? ???????? ? ????????????? ????? ? ????????, ??????, 1877, s. 158-164; Franko I, s. 174-224; ????? ???????? ?? ??????, ?????????? ? ??????? ? 1406 ?. ???? ???????? ?. ?. ???????????, ?. 1-2, ?????? 1892-1896, s. 198-238; ?. ??????????, ???? ???????????? ?????? ?? ???????? ?? ???????????? ????????, SbNU 18, 1901, s. 242-251 (fragment).

Bibl.: Jacimirskij, s. 141-165; CAVT, nr 118, s. 82-89; Orlov 2007, s. 48-49; Orlov 2011, s. 214-216; É. Turdeanu, Apocryphes slaves et romains de l?Ancien Testament, Leiden 1981, s. 239-275; M. de Jonge, Studies on the Testaments of the Twelve Patriarchs. Text and Interpretation, [= ?Studia in Veteris Testamenti Pseudoepigrapha? nr 3], Leiden 1975; ?. ?????????, ?. ????????, ???????? ??????? ? ???????????? ??????? (????????? ??????? ?? ???????????? ??????????), ??????????? ???????? ??????, ?. 2. ????? 1997, s. 95-116; ?. ?????????, ?????? ?? ???????????? ?????????, [w:] SL, s. 199-200; ?. J????????, ????? ????????? ?????? ? ??????? ?????? ????????? ???????, StbL 33-34/2005, s. 394-404.

Odpisy:

Tytuł: ?????? ?????????????, ? ????????????? ???????????, ??????????? ?????????

A. Redakcja obszerna

1. Tzw. Paleja Krechowska, XV-XVI w., red. cerkiewnosłowiańska, wyd.: Franko I, s. 174-224.

Inc.: ?????? ????????? ? ?????????. ????????? ?????? ????????, ????? ???????? ????? ?????? ????? ????????? ?????? ?? .????. ????

Exc.: ...? ???????? ???? ??????? .??.? ???? ???????? .??. ??? ??? ????.

 

B. Redakcja krótka

1. RNB 869 (???????? ???????-??????????? ????? nr 38), 1406 r., Paleja komentowana, red. ruska, wyd.: ????? ?????????, s. 198-238.

Inc.:  ?? ??? ?? ?????? ????. ???????? ?????????? ???? ??????? ?????? ?? ???????...

Exc.: ...?? ???? ????? ????????? ???? ??????? .???. ???? ????????. ???? ?? ????? ???? ??? .??. ? .??.

 

Poprawiony: sobota, 14 stycznia 2012 11:58