Objawienie Henocha/Henoch 2 słowiański PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 06:38

 

Druga księga Henocha (Księga sprawiedliwego Henocha)

Utwór przekładowo-kompilowany, opisujący podróż Henocha po niebiosach. Zgodnie z tradycją pseudokanoniczną Henoch (Rdz 5, 22-24) został żywcem wzięty na niebiosa i oprowadzany po nich przez anioła, miał oglądać oblicze Pana i poznać absolutną mądrość.

Księga Henocha znana jest w czterech wariantach językowych: etiopskim, hebrajskim, greckim i słowiańskim. Słowiańska Księga Henocha zachowała się z kolei w dwóch postaciach: obszernej (starszej) i krótkiej (nowszej). Nie odpowiada w pełni żadnemu z wyżej wymienionych wariantów; przypuszcza się, że u podstaw redakcji obszernej leży grecki tekst, przełożony i opracowany w Bułgarii w X w.

Popularność wśród Słowian południowych Księga Henocha zawdzięcza zapewne wykorzystaniu w gminach bogomilskich. Zestawienie jej z tzw. Tajną księgą bogomiłów świadczy o przeniesieniu pseudoknonicznego motywuHenoch jako strażnika mądrości i niebiańskiego pisarza z Drugiej księgi Henocha do utworu heretyckiego.

Wydania: Tichonravov I, ss. 19-23, 26-31; S. Novaković, Apokrif o Enohu, ?Starine? 16 (1884), s. 67-81; Franko I, s. 39-64; ?. ?. ???????, ????????? ? ??????? ?? ???????? ?????????? ??????????, ???. 3. VII. ?????????? ????? ????? ??????????. ??????, ????????? ??????? ? ????????????, ??????? ? ???????? ??????? ? ?????????? p?????????? 4 (1910), s. 1-167; ?. ??????, ?????????? ????? ? ???????, ????? 1925, s. 167-191; A. Vaillant, Le livre des secets d?Hénoch: texte slave et traduction française, [= ?Textes publiés par l?Institut d?Etudes slaves? nr 4], Paris 1976; ?. ?. ??????????, ????? ?????, [w:] Biblioteka, s. 204-240; J. Reinhart, A Croatian Glagolitic Excerpt of the Slavonic Enoch (2 Enoch), ?Fundamenta Europaea? 4/2007, s. 31-46.

Bibliografia: Jacimirskij, s. 81-88; CAVT, nr 66, s. 45-47; Orlov 2007, s. 19-35; Orlov 2011, s. 170-193; N. Bonwetsch, Das Slavische Henochbuch, Berlin 1896; P. Aleksander, The Historical Setting of the Hebrew Book of Henoch, ?Journal of Jewish Studies 28, 1977, s.160-161, 173-180; H. Lunt, M. Taube, Early East Slavic Translatoin from Hebrew?, ?Russian Linguistics? 15, 1988, s. 1-26; ?. ?????????, ????? ?? ????, [w:] SL, s. 255-256; A. Orlov, The Enoch-Metatron Tradition, [= Texte und Studien zum antiken Judentum nr 107], Tübingen 2005; ?. ????????, ????? ?? ????, ????? 2008.

 

Odpisy:

Redakcja obszerna

1. NBS 447 (spalony podczas II wojny światowej), k. 269-323

Tytuł: ????? ????? ????? ??????, ???? ????? ? ?????? ?????????

Inc.: ?? ????? ???, ??? ????, ???? ??????? ?? ?? ???? ???...

?xc.: ... ????? ?????? ??, ?? ?? ???? ? ????? ??, ?? ?? ? ????????? ??.

XIV w., kodeks żywotów i słów, red. bułgarska

Wyd.: S. Novaković, Apokrif o Enohu, ?Starine? 16 (1884), s. 67-81; ?. ??????, ?????????? ????? ? ???????, ????? 1925, s. 167-191.

 

Redakcja krótka:

1. RAN 45.13.4, k. 357-366'

Tytuł: ?? ????????? ?????? ? ?????????? ??????? ??????????.

Inc.: ???? ???????, ???????? ????????, ????? ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????...

?xc.: ... ? ?????? ?????, ? ?????????, ???? ????? ????? ?????, ? ?????????? ????, ????? ?? ????? ????.

XVI w., red. ruska

Poprawiony: sobota, 14 stycznia 2012 12:00