O częściach ciała Adama i o jego imieniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 06:14

Biblijne opowiadanie o stworzeniu pierwszego człowieka z ziemi było rozpowszechniane i uzupełniane w literaturze pseudokanonicznej. Historia stworzenia Adama (w ogóle człowieka), jak i objaśnienie jego imienia, pojawiają się wśród Słowian południowych już w najstarszych utworach pseudokanonicznych. Według Morza Tyberiadzkiego (zob.) Bóg stworzył Adama z siedmiu części: ziemi, słońca, kamienia morza, obłoków, wiatru i ognia. W tzw. Razumniku, utworze pseudokanonicznym w formie pytań i odpowiedzi, powstałym w Bułgarii zapewne w XI-XII w., elementów tych jest również siedem, przy czym dokonano próby objaśnienia pochodzenia różnych typów ludzi: jeśli dominuje słońce, ludzie są mądrzy, jeśli wiatr ? skorzy do gniewu itd. Podobne objaśnienia spotyka się też w innych utworach pseudokanonicznych, należących do gatunku ?pytania-odpowiedzi?, które uważa się za podstawy kompilacji Razumnika, np. w Rozmowie trzech świętych mężów (zob.), Słowie o Adamie i Ewie (zob.) i in.

W literaturze staroruskiej teksty pseudokanoniczne o powstaniu Adama (człowieka) oraz znaczeniu jego imienia pojawiają się w XII w. w ramach Księgi Enocha i Rozmowy trzech świętych mężów. Po XV w. tekst o częściach ludzkiego ciała spotyka się też w Palei. W tekstach wschodniosłowiańskich Adam powstaje z ośmiu elementów.

Wydania: ?. ?. ??????????, ????????? ????????????? ??????? ??????????, ?. 2, ?????? 1863, s. 443-444; 448-449; ? ?????????? ?????, ?????????? ??????, ??????? ? ??????????? ?. ?. ?????-??????????, [w:] ??????????; Milkov, s. 421-439.

Bibl.: Jacimirskij: brak; Orlov, s. 11-12; Milkov, 417-420; ?. ?. ??????????????, ???????? ????????? XV ?. ?????????? ????????, TODRL, ?. 35, ????????? 1980, s. 105, 185; Thomson, s. 91-96.

Odpisy:

1. ???, ???????-??????????? ????., ? 11/1088, k 279?-280?

Tytuł: ? ?????? ????? ??????? ???? ?????

Inc.: ???? ?? ??? ???????? ?? ??????? ???????, ????, ???????...

?xc.: ? ???? ??? ??????: ?? ??, ???????, ??????? ???.

Poprawiony: niedziela, 15 stycznia 2012 14:41