Czechy PDF Drukuj Email

1) Biblioteka Muzeum Narodowego w Pradze/Knihovna Národního muzea [www.nm.cz]
Ekscerpowane rękopisy:
NMPr IX C 10
NMPr IX C 17
NMPr IX C 18
NMPr IX C 19
NMPr IX D 15
NMPr IX E 40
NMPr IX E 63
NMPr IX E 64
NMPr IX G 21  
NMPr IX H 16
NMPr IX H 21
NMPr IX H 23

2) Biblioteka Słowiańska, dział Biblioteki Narodowej w Pradze/Národní knihovna České republiky. Slovanská knihovna [www.nkp.cz]
Ekscerpowane rękopisy:
Slav. T 8065
Slav. T 9762

Zarchiwizowana literatura:
??????? ?. ?., ?????????????? ?????????? ??????, ?????? 1906
??????? ?. ?., ????????? ? ??????? ?? ????????? ?????????? ??????????, ???. 1. I-V, ?????? 1880 (fragmenty dot. ST: ????????? ?????????? ? 12 ????????, ?????????? ????????? ??????????? ???? ???????)
??????? ?. ?., ?????????? ????? ????? ??????????. ??????, ????????? ??????? ? ???????????? (?????????? ???? ?????? ????????? ? ??????? ?. ??????????), ?????? 1910
?????????? ?. ?., ?????? ?????????? ?????????? ? ????????? ??????? ???????????, ?????????????? 1905
?????????? ?. ?., ?????????????? ????????, ?????-????????? 1894   
??????i? ?. ?., ????????????? ?????????? ???????? ? ?????????????? ????????-?????????? ????????? ????? XVII-?? ????, ??????? ? ????? 1927

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2012 07:12