Bułgaria PDF Drukuj Email

1) Biblioteka Narodowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Sofii/????????? ?????????? ???. ??. ????? ? ???????? [www.nationallibrary.bg]
Ekscerpowane rękopisy:
NBKM 320
NBKM 552
NBKM 676
NBKM 681
NBKM 684
NBKM 900
NBKM 1041
NBKM 1042
NBKM 1050
NBKM 1066
NBKM 1069

2) Biblioteka Cerkiewnego Instytutu Historycznego i Archiwalnego przy Patriarchacie Bułgarskim w Sofii/ ?????????? ?? ????????-??????????? ? ??????? ???????? ??? ??????????? ??????????
Ekscerpowane rękopisy:
CIAI 130
CIAI 179
CIAI 228
CIAI 232
CIAI 294
CIAI 295
CIAI 368

3) Biblioteka Bułgarskiej Akademii Nauk/?????????? ?? ??????????? ???????? ?? ??????? [www.cl.bas.bg]
Ekscerpowane rękopisy:

BAN 73

4) Biblioteka Narodowa im. Iwana Wazowa/??????? ?????????? "???? ?????", Płowdiw [www.libplovdid.com]

Ekscerpowane rękopisy:

NBIW 116

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2012 07:17