Słowo o tym, jak Sara pouczała męża swojego Abrahama PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo... opowiada o okolicznościach poczęcia, narodzin i wygnania Ismaela i nawiązuje do dwóch rozdziałów Rdz: 16, 1-4 ? narodzin Ismaela oraz 21, 10-18 ? wypędzenia Hagar z dzieckiem na pustynię. W stosunku do Biblii jego przekaz jest nieco skrócony, nie wspomina się ucieczki na pustynię Hagar, upokarzanej przez Sarę. Inaczej niż w Rdz Abraham radzi się Melchizedeka co do zrodzenia syna z Hagar. W II redakcji cyklu z tego tekstu wyodrębnia się samodzielny tekst Słowo o Ismaelu. Legendy żydowskie opowiadają o narodzinach i młodości Ismaela w sposób podobny, choć bardziej szczegółowo [por. Bin Gorion 1, s.170-172 i 196-197, Graves, Patai, s. 163-164]. O narodzinach Izaaka zob. Graves, Patai, 170-173, Bin Gorion 1, s. 195-196.

Bibl.: Jacimirskij: ?????? II, s. 116-117; Petkanova, s. 358-360. Przekład polski (I red.): Słowo o tym, jak Sara pouczała męża swojego Abrahama, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 82-83.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 33'-34'

Tytuł:  ????? ???? ????? ????? ??????. ???? ??????

Inc.:  ???? ?????. ?? ??????. ???? ?????? ?? ???????? ??. ????????. ????? ???? ????. ????? ??? ????. ?????????? ?????...

Exc.:  ...? ???? ????? ?? ?????. ????? w?????. ???? ????. ? ?????? ????. ???? ? ???? ???????. ? ??????. ????? ???? ?????? ??????. ??????. ? ???????? ? ???????????. ? ???????. ????????. ???????. ??????. ??????? ??. ?? ??????????? ????

XVI w., red. bułgarska

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:57