O Morzu Tyberiadzkim PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Tekst nawiązuje do Rdz 1, 1-5, 5; Iz 14, 12 i opowiada o początkach świata: buncie stworzonych przez Satanaela aniołów i pokonaniu ich przez Michała Archanioła, ożywieniu zniszczonego przez diabła człowieka, życiu Adama i Ewy po wygnaniu z Raju. Zapowiada również Nowe Przymierze (poprzez splecenie przez umierającego Adama wieńca z gałązek rajskich drzew, z których wyrasta później drzewo Męki Pańskiej).

Tekst akcentuje dualistyczny motyw konfrontacji dobra ze złem - w interpretacji historii biblijnych w sposób odmienny od Pisma. Warto zwrócić uwagę na motywy pojawiające się w wielu utworach apokryficznych, a nieobecne w Rdz, jak stworzenie człowieka z różnych elementów, historia trzech rajskich drzew, podpisanie przez Adama cyrografu, nauka pochówku zmarłych, choroba i śmierć Adama.

Ciekawym elementem tekstu jest również proroczy sen Adama, w którym widzi on męczeńską śmierć apostołów i Chrystusa.

Bibl.: Jacimirskij: brak; CAVT: brak; Ivanov, s. 303-311; SL, s. 510-511; Petkanova, s. 357-348; ????????? ?., ?????????????? ??????? ?? ????????????? ???? ? ???????????????? ????????? ???????, StbL 18/1985, s. 184-192.

Odpisy:

1. Kolekcja Barsova [BRAK DANYCH],

Tytuł:  ? ???????????? ????

Inc.:  ???? ?? ????? ???? ?? ?????, ? ????? ????? ???? ???? ????????????, ? ???????? ? ???? ?? ????. ? ????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???????????? ? ???? ?????? ?? ???? ?????? ???????...

Exc.:  ... ? ????? ???????? ???? ? ?????? ???? ?????????... [brak końca]

XVI w., red. ruska

Bibl.: ?????? ?.?., ?????? ? ????????????? ???????? ??????? ? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ????????????, 1886, ??. 2, s. 5-8; Ivanov, s. 290-294.

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:35