Słowo Jana Złotoustego o tym, jak Michał zwyciężył Satanaela PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo... nawiązuje do Iz 14, 12 - upadku pokonanego Syna Jutrzenki z nieba i opowiada o okolicznościach buntu Satanaela przeciw Bogu oraz ukorzenia go przez archanioła Michała po odmowie Gabriela.

Niezwykle obrazowy jest opis siedziby Satanaela, wędrówki Archanioła i jego stoczonej nad jeziorem walki z antagonistą.

Bibl.: Jovanović, s. 486-487; Jacimirskij: brak; CAVT: brak; Orlov, s. 18-19; ????????? ?., ?????? ?? ????????? ?? ????? ? ???????????????? ????????? ????????, [w:] ??????????, ????????, ????, ????? 1986, s. 25-47; A. ?????????, ????????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ???????? ? ??? ????????, "?????????????? ??????????" 9, 1981, s. 98?113; ????????? ?., ?????????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ????????, [w:] ???????????????? ? ?????????????. ??????? ? ???? ?? ????. ????? ???????, ????? 1983, s. 121-128; Jo??????? ?., ???? ???????? ? ????? ?? ??????? ? ??????? ???????? ???????????, ??????????? ? ??????, ???. 43, 3-4, ??????? 1995, s. 33-55; ?. ??????, ???? ?????????? ?????? C???? ?? ??. ???? ???????? ?? ????, ??? M????? ?????? C???????, ?Palaeobulgarica? (Sofia), XXXIV (2010), 4, s. 17-46; G. Minczew, John Chrysostom?s Tale on How Michael Vanquished Satanael ? a Bogomil text?, ?Studia Ceranea?, 1/2011, s. 23-54.

Przekłady polskie: Zapasy Satanaela z Archaniołem Michałem, przeł. T. Dąbek-Wirgowa, [w:] Dąbek-Wirgowa, s. 22-27; Słowo Jana Złotoustego o tym, jak Michał zwyciężył Satanaela, przeł. A. Michałowska, [w:] Apokryfy i legendy, s. 12-25.

Odpisy:

1. CIAI 1161, k. 40-55'

Tytuł: ????? ??????????? ????? ???? ?????? ??????? ?????????

Inc.: ??? ??? ???? ??? ????, ?????? ??? ? ?????, ???????? ?????????, ??? ???? ??????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ? ?????? ?????...

Exc.: ? ?????????? ?? ????????? ? ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??????. ? ???????? ??? ????? ? ??????? ?????

II poł. XVI w.

Wyd. i bibl.: A. ?????????, ????????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ???????? ? ??? ????????, StbL 9/1981, s. 99?105.

2. NBKM 693 (tzw. Kodeks popa Punczy), k. 28'-40

Tytuł: ?????? ???? ?????? ????? ??????????? ? ?????????? ???????? ? ???????? ? ?????????? ????????, ????? ?? ????? ???? ????????????? ????????? ???????, ??????? ?????? ????????

Inc.: ??????????, ???????????? ?????????, ?? ?? ??????? ?? ??????????, ?????? ??? ?????????. ???? ? ???? ????????? ??????? ??????. ???? ?????????? ????????. ????? ???? ????? ???????? ???? ? ????????? ???? ? ????? ? ?????? ???? ???? ???? ???? ? ??????, ????????? ? ???????? ? ?????????...

Exc.: ?????? ???? ?????: ?????????? ??? ???????, ?? ????? ?? ?? ?????? ???????????? ???? ?? ??? ?? ?????? ? ?? ???? ???? ?????????? ???? ?? ????????? ???. ???? ?? ???????? ??????? ????? ? ????? ? ??????????? ????? ? ???? ? ?????? ???? ...

XVIII-XIX w.

Bibl.: A. ?????????, ????????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ???????? ? ??? ????????, StbL 9/1981, s. 106-113.

Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2012 00:06