Początki świata (bośniackie) PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Tekst opowiada - w sposób znacznie skrócony w stosunku do przekazu ze ST - o strąceniu w otchłań upadłych aniołów (Iz 14, 12) oraz siedmiu dniach stworzenia Świata; relacjonuje również, dość zgodnie z Pismem, powstanie pierwszych ludzi i okoliczności grzechu pierworodnego (Rdz 1, 1-3; 2, 16-17; 3, 17-24). Warto zwrócić uwagę na występujący również w innych tekstach pseudokanonicznych wątek obsadzania Raju drzewami przez Boga i aniołów.

Wyd.: ?. ????????, ??????? ? ????????? ????????? ??????????????? ????????? ??????????, Izv. ORJaS VIII, 3/1903, s. 336-352; ?. ?????, ????????? ???????? ? ???????????? ????? ?? ????????? ?????????? ? ???????, ????? 1920, s. 182-184. Bibl.: Jovanović, s. 486; Jacimirskij: brak; CAVT: brak. Przekład polski: Początki świata, przeł. A. Jakimiszyn, [w:] Apokryfy i legendy, s. 26-29.

Odpisy:

1. NBIW 116, k. 90-96'

Tytuł: ??????? ??????

Inc.: ???? ??? ??? ??????? ??? ??????. ? ??? ????? ????? ?? ?????? ? ???? ??????????, ??? ?? ??????? ?????????. ??? ???? ??????? ???? ??? ??? ???? ? ??? ???

Exc.: ? ??????? ??? ???? ??????? ????? ??? ? ?????, ????? ? ???????, ??? ? ?????? ????????

XVII w.; fragmenty liturgii, gromownik, trepetnik, modlitewnik;

Bibl.: ?. ?????, ????????? ???????? ? ???????????? ????? ?? ????????? ?????????? ? ???????, ????? 1920, s. 182-184.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:41