Słowo o Adamie i Ewie PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Tekst nawiązuje do Rdz 1, 27-5, 5 i opowiada o życiu Adama i Ewy po wygnaniu ich z Edenu, śmierci Abla, chorobie i śmierci Adama, przypomina też okoliczności grzechu pierworodnego i wypędzenia z Raju oraz pokuty Ewy. Charakterystyczną cechą tekstu jest obszerna retrospektywna wypowiedź Ewy z narracją prowadzoną w 1 sg, choć zapewne z winy kopisty zostaje ona pod koniec kwestii zmieniona na 3 sg.
Na szczególną uwagę zasługują motywy nieobecne w Rdz, a więc pokuta Ewy w Tygrysie i Adama nad Jordanem, motyw rajskich drzew i podpisania przez Adama cyrografu.

Tekst powstał ok. XI w. na Bałkanach, bliski jest różnych wersji greckich, znanych również jako Apokalipsa Mojżesza (choć różni się szczegółami, np. motywem cyrografu). W XIII-XIV w. powstaje tzw. druga redakcja utworu (reprezentowana przez pierwsze dwa wymienione niżej odpisy).

Wyd. i bibl.: Jacimirskij, ???? ? ???, s. 76-81; CAVT: Vita Adae et Euae longior et brevior, 4-5; Biblioteka, s. 100-106; SKKDR 2/1, s. 47-51; SL, s. 465; Petkanova, s. 348-349; ?.?. ??????????, ????????? ?????????? ??????? ??????????, ?????? 1863, ?. I, s. 6-15; ?.?. ?????????, ?????????????? ???????? ? ????????????? ????? ? ??????x ?? ????????? ?????????? ?????????? (= ???????? ????????? ???????? ????? ? ???????????? 17), 1877, 1, s. 208-216; V. Jagić, Slavische Beiträge zu den biblischen Apokryphen. I. Die altkirchenslavischen Texte des Adambuches, [w:] Denkschriften des der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1893; Franko, s. 23-26; ?. ?????????, ??????? ??????????? ? j????? ?????? ? ??????-???????????, ??????? 1904, s. 489-494; Ivanov, s. 211-217; ?. J????????, ????? ?????j? ???????? ? ????? ? ??? ? ??????? ??????? XVI ????, ?Slavia? 74, 2-3, Cirillomethodiana, adhonorem Zdeňka Ribarova et Ludmila Pacnerová, Prag 2005, s. 367-377; ????????? ?., ????? ?????????? ????? ????????????? ?????????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ? ????, StbL, nr 11, 1982, s. 56-66; ????????? ?., ??? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ? ????, StbL, nr 12, 1982, s. 70-81; ????????? ?., ??????????????? ?????????? ????? ??? ???????? (????????? ????? ?? ????????? ?????, ????????? ?? ???????? ???????? ? ???????? ?? ???? ? ???), StbL, nr 11, 1982, s. 35-55.

Przekłady polskie: Słowo o Adamie i Ewie (I red.), przeł. T. Dąbek-Wirgowa, [w:] Dąbek-Wirgowa, s. 43-49; Słowo o Adamie i Ewie (II red.), przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 30-44.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski),  k. 12-21

Tytuł: [brak]

Inc.: [brak początku] ...  ?????? ???? ????. ? ??????? ??? ??? ???? ? ???? ???? ?? ?????. ??? ?????? ???? ?? ????? ?????...

Exc.:  ??????? ???? ???? ???? ??. ????????? ???????. ????? ??????????. ?? ??????????. ???? ???? ??? ??????? ??????? ?? ???? ? .??. ? .???. ? ??? ?? ????. ????? ????? ??????? ??. ?? ?????????? ??????. ?????? ???????. ????? ???????? ??? ??????. ?? ?? ?? ??????. ???? ???. ????? ???? ? ?????. ????? ???

XVI w., red. bułgarska

Wyd.: Ivanov, s. 211-217.

2. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 10'-17'

Tytuł: ????? ? ????? ? ???? ? ?????? ?? ?????????? ?????

Inc.: ???? ????? ?? ??? ??????? ??????????. ? ???? ????? ?????????. ????? ? ????? ????????. ??? ?? ???????????? ????????? ?????? ? ??????? ?? ? ??????...

Exc.: ????? ????????? ????. ???????? ??? ?????? ???? ???? ???? ???.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. serbska z bułgaryzmami

Bibl.: Conev I, s. 315-320; ?. ?????????, ??????????????? ?????????? ????? ??? ???????? (????????? ????? ?? ????????? ?????, ????????? ?? ???????? ????????, ? ???????? ?? ???? ? ???), ??????????????? ???????????, 11, 1982, s. 35?55.

3. MSPC Grujić 100 (Kodeks mnicha Daniiła), k. 20'-28

Tytuł: ????? ? ????? ? ? ????, ? ?????? ? ?? ?????????? ???? ?????

Inc.: ???? ????? ?? ??? ??????? ??????????, ? ???? ????? ?? ???? ????. ? ???? ?? ???? ??? ????????

Exc.: ... ????????? ???? ????. ???? ?? ????????? ???????? ????? ??????????. ?? ???????????. ???? ???? ???. ??????? ?????? .??, ????. ? ??, ?, ???. ? ???? ?? ???? ????? ?????? ??????? ?? ?? ??????????? ??????. ?????? ???????? ????? ???????? ??? ????. ???? ???? ???? ????????. ???? ??? ??????? ???? ? ????? ????? ???

1628 r., miscellanea, red. resawska, pisany w Bułgarii, niepublikowany.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:42