Słowo o tym, jak Święty Eliasz uciekał przed niewiastą PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Spośród tekstów o proroku Eliaszu należy wskazać tzw. żywot apokryficzny (wśród Słowian Południowych słabo rozpowszechniony) i krótki tekst spotykany wśród kazań przeciwko złym kobietom (zachowany w trzech odpisach). Legendy żydowskie w zasadzie odpowiadają przekazowi biblijnemu, akcentując moment spotkania proroka z Sareptianką oraz złożenie ofiary przeciw ofierze kapłanów Baala, jak też konieczność dwuletniego ukrywania się w jaskini. W przekazach tych Eliasz, po pokonaniu anioła śmierci, wstępuje do nieba, gdzie zapisuje dzieje wszystkich żyjących pokoleń [Bin Gorion II, s. 197-200].

Żyjący w IX w. p.n.e. Eliasz występował przeciwko kultowi Baala. Słowo... nawiązuje do fragmentów 1 Krl: 18, 20-40 ? składania ofiary przez pogańskich kapłanów króla Achaba i przez Eliasza w celu rozpoznania prawdziwego Boga oraz 19, 1-14 ? ucieczki i pobytu proroka na pustyni (wariant uproszczony względem pierwowzoru biblijnego). W 1 Krl królowa Izebel nie prześladuje proroka osobiście, a wysyła doń posłańca, 40 dni trwa wędrówka proroka na górę Horeb, nie wspomina się o jego kolejnym, pięciomiesięcznym pobycie na pustyni.

Bibl.: Jacimirskij: ???? I, s. 232-233; BHG 572x ? 577m; CAVT, s. 120-124. Przekład polski: Słowo o tym, jak Święty Eliasz uciekał przed niewiastą, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 128-130.

Odpisy:

1. NBKM 477 (tzw. Kodeks Tikweszki)

Tytuł:  ????? ? ????? ????? ??? ???? ? ????

Inc.: ???? ???? ????? ????? ????. ?????? ? ????? ???? ????? ???? ? ?????????. ??????. ?????...

Exc.:  ? ???? ?? ???????. ? ???? ??. ?????. ? ???? ????? ???? ???? ?? ?????

XVI w., miscellanea

Wyd.: SbNU 8-9/1892-1893, s. 393-394.

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 01:19