Słowo o proroku Samuelu PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Biblijny prorok Samuel to sędzia, nazyrejczyk, który namaścił Saula na pierwszego króla Izraela. Słowo o Samuelu nawiązuje do Dn 2, 1-45, objaśnienia królowi Nabuchodonozorowi pierwszego tajemniczego snu (choć jest w stosunku do niego uproszczone poprzez skrócenie dyskusji króla z prorokami, opis snu, odpowiedź proroka, brak wystąpienia Daniela Dn 2, 13-23). Przede wszystkim jednak w Dn prorokiem tłumaczącym sny jest Daniel, a nie Samuel. Główne motywy snu w Słowie... to pasterz wznoszący ołtarz i owce na miedzianym polu oraz skała, z której odkruszony kamień niszczy ołtarz. W Dn zamiast ołtarza występuje posąg odlany z różnych metali, symbolizujący kolejne królestwa-potęgi. Obraz snu jest symboliczną zapowiedzią nowego przymierza i panowania Chrystusa na całym świecie.

Tekst słowiański powstał zapewne ok. XIII-XIV w. i jest znany wyłącznie z odpisów południowosłowiańskich.

Bibl.: Jacimirskij: ??????, s. 171-172; CAVT, s. 110; inne teksty o Samuelu zob. BHG 2393; Jovanović, s. 491-492.

Przekład polski: Słowo o proroku Samuelu, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 126-127.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 36'-37'

Tytuł.: ????? ???????. ?????????

Inc.: ?????????????? ???? ??????? ?? ????????. ???? ???? ? ?????? ???. ???? ???? ? ????? ??? ?????????. ? ???? ???. ? ??? ?? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???. ?? ?????? ????? ????. ????...

Exc.:  ????? ?????? ????. ???? ???? ??? ?????. ? ????????????.

XVI w, miscellanea, red. bułgarska

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 01:11