Słowo o Samsonie PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Samson to jeden z sędziów Izraela, nazirejczyk, walczący przeciwko Filistynom. Tekst Słowa... nawiązuje do Sdz 13, 24 - 16, 31 i opowiada o okolicznościach poczęcia i narodzin, młodości i wreszcie upadku Samsona. Na uwagę zasługują odbiegające od przekazu biblijnego motywy przyjaźni bohatera z niewiernymi, śmierci w ruinach własnego domu oraz nadużywania alkoholu, co spowodowało występowanie tego tekstu w sąsiedztwie pouczeń przeciwko pijaństwu. Legendy hebrajskie akcentują ogromną siłę fizyczną Samsona, ale nie okoliczności jego śmierci (Bin Gorion, s. 140-142).

Dwie słowiańskie redakcje Słowa o Samsonie powstały w bliskim sobie czasie: pierwsza w XII-XIII w., druga, nieco skrócona, po XIII w. Najstarsze zachowane odpisy datowane są na XV w.

Bibl.: Jacimirskij: ??????, s. 169-171; CAVT: brak; Petkanova, s. 355-356; Jovanović, s. 490-491.

Przekład polski: Słowo o Samsonie, przeł. A. Jakimiszyn, [w:] Apokryfy i legendy, s. 118-125.

Odpisy:

1. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 119'-122'

Tytuł: ????? ? ???????? ????????

Inc.: ???? ???? ???? ??????? ?????. ? ?? ????????. ???? ???? ???? ?? ??????, ? ?? ????? ???? ????? w????. ?????? ????? ?????? ?? ???? ???...

Exc.: ...?? ???? ???? ?? ??????? ????? ???? ????.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. serbska z bułgaryzmami

Bibl.: Conev I, s. 315-320.

 

2. NBKM 309 (tzw. Kodeks Beljakowski), k. 169'-173'

Tytuł: ????? ? ???????

Inc.:  ???? ???? ??????? ?????. ????????? ????. ?? ????? ???? ? ??????. ?? ????? ???? ???? ????? ?????...

Exc.: ...? ??????? ?????? ? ???? ???????? ?? ??????? ???????. ? ?? ?????? ????????.

XVI w., miscellanea, red. bułgarska

Bibl.: Conev I.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:55