Słowo o Józefie, synu Racheli, i o tym, jak bracia sprzedali go kupcom, a kupcy wyprowadzili do Egiptu PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Jest to późniejszy wariant historii Józefa, w opracowaniu popa Punczy (1745 - pocz. XIX w.), kopisty i autora znanego rękopiśmiennego kodeksu (tzw. Kodeks popa Punczy, NBKM sygn. 693), zawierającego żywoty, pouczenia, opowieści z paterykonu, apokryfy, utwory historyczne. Historia patriarchy Józefa, zasadniczo zgodna z Rdz, jest w stosunku do narracji biblijnej skrócona - kończy się spotkaniem Józefa z braćmi i ledwie zapowiedzią odnalezienia ojca. Na uwagę zasługuje motyw snu faraona, w którym zamiast krów wychodzą z morza wielbłądy.

Bibl.: CAVT, s. 108-118; ????????? ?., ????????? ?????? ???? XVI-XVII ???, ????? 1990; Jovanović, s. 493-494; SL, s. 466-467.

Przekład polski: Słowo o Józefie, synu Racheli, i o tym, jak bracia sprzedali go kupcom, a kupcy wyprowadzili do Egiptu, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 111-117.

Odpis:

1. NBKM 693 (tzw. Kodeks popa Punczy), k. 71-83.

Tytuł: ????? ? ?w???? ???? ???????? ???? ????????? ??w ?????? ???? ??????? ? ??????? ?? ????? ?? ???????

Inc.: ?? ???? ????? ????? ????? ???????. ??????????? ???????????? ? ?????? ?????????????????? ? ???? ??? ??????? ? ?????? ? ???? ???????? ? ????? ????...

Exc.: ...???????? ?? ??????? ? ??? ????? ?????? ? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????

XVIII-XIX w., kodeks o treści mieszanej/miscellanea, bułgarski

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 00:47