Słowo o nadobnym Józefie PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Słowiańskie Słowo o nadobnym Józefie to powstały ok. XIII w. przekład z greki, nawiązujący do Rdz 37-50 i Wj 17, 8-16. Podejmuje więc temat młodości syna Jakuba i Racheli, jego pobytu w domu Potifara i panowania nad Egiptem, spotkania z braćmi i ojcem oraz sporów w rodzinie. Interesujący jest motyw spotkania Józefa z braćmi, w którym należącemu do niego kielichowi nadaje się magiczną moc. Narracja Słowa... przeplatana jest licznymi dialogami.

Bibl.: Jacimirskij: ????? I, s. 118-119 (warianty i inne teksty do s. 141); CAVT, s. 108-118; ????????? ?., ?a??????? ?????? ???? XVI-XVII ???, ????? 1990; SL, s. 466-467; Jovanović, s. 493-494.

Przekład polski: Słowo o nadobnym Józefie, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 104-110.

Odpisy:

1. NMPr IX H 16, k. 179'-179

Tytuł: ????? ? ???????????? ??????

Inc.: ?????? ???? ?? ??????? ????????????. ? ?????? ???. ?????? ??????. ????????? ?????? ???? ????...

Exc.: ??? ?? ?? ??????? ?? ?????????? ???? ?? ??????. ? ???????? ???????? ?? ??????? ???. ? ??????? ??? ? ???? ???? ?????? ??????? ? ???? ??? ??? ??????? ????. ????????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?? ???? ????????????? ???? ?????? ??????????????? 

Bibl.: Vašica-Vajs, s. 331-344.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:50