Słowo o potopie PDF Drukuj Email

 

PRZEKŁAD POLSKI

Słowo o potopie nawiązuje do Rdz 6-8, posiada jednak duży zasób materiału pozabiblijnego. Noe buduje statek, na którym ma się schronić wraz z rodziną i wszystkimi gatunkami zwierząt. Diabeł powoduje zniszczenie pierwszego statku, podstępem wdziera się na drugą arkę i próbuje zniszczyć także ją. Rdz mówi o tylko jednym statku, nie wspomina też o piciu przez Noego wina przed jego budową. W Słowie o potopie dużo miejsca zajmuje motyw ingerencji diabła w losy arki i jej pasażerów. W Rdz 10, 20-21 mówi się, iż Noe był rolnikiem i zasadził winnicę, po czym napił się wina, co spowodowało późniejsze nieszczęścia jego i jego syna. W Słowie? natomiast to żona Noego, za diabelskim podszeptem, przygotowuje napój z chmielu (!) i upija męża, a wypuszczony przez Noego kruk nie powraca na arkę.

Noe to wspomniany w Rdz 6-9 patriarcha, wybrany przez Boga dzięki swojej prawości; po potopie otrzymał przymierze wraz z prawami, które odnosi się też do wszystkich jego potomków. Przekazy hebrajskie są w zasadzie zgodne z Rdz i rozwijają wszystkie motywy obecne w apokryfie [Bin Gorion 1, s. 107-123, Graves, Patai, s. 104-107, 115-128]. Więcej uwagi poświęcają wybranym szczegółom, np. historii olbrzymów, podziałowi zwierząt na czyste i nieczyste, mówią też o przetrwaniu na arce ?błędnych dusz? i potworów. Opowieści o potopie zapowiadają również proroka Eliasza. Dużo miejsca poświęca się wątkowi pijaństwa Noego i kary, jaka za niegodne postępowanie z ojcem spotkała Chama.

Bibl.: Biblioteka, s. 108-113; Kozak, s. 134.

Przekład polski: O potopie, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 71-76.

Odpisy:

1. Za: Biblioteka, s. 108-113 [brak danych].

Tytuł: ? ??????

Inc.:  ????? ???? ?????? ???????? ????? ?????? ?? ????? ? ????? ???????? ???. ??????? ?? ???????? ????? ?? ?????, ????? ???? ???? ? ????...

Exc.:  ????? ?? ?? ??????? ? ???? ????, ? ???? ????, ? ???? ????? ????? ? ?????, ? ???? ??? ????, ? ??? ????? ? ?????, ? ?????, ? ??? ???? ????????????? ?? ?????. ?? ????????? ? ???????, ? ?????????? ?? ?????, ? ????????? ?????.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:25