Bułgarska kronika apokryficzna. Słowo proroka Izajasza o tym, jak został przez anioła wyniesiony do siódmego nieba PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Jako swój początek Bułgarska kronika apokryficzna wykorzystuje fragment innego widzenia Izajasza, apokryfu starobułgarskiego z XII-XIII w., do którego w sposób sztuczny dodano historię I Carstwa Bułgarskiego i jego mieszkańców w okresie dominacji bizantyńskiej. Pojawiają się tu również postacie legendarne oraz historyczne związane z historią Imperium Bizantyńskiego, od Konstantyna Wielkiego począwszy. Apokryf odzwierciedla nastroje mesjanistyczne obecne w społeczeństwie bułgarskim w okresie dominacji bizantyńskiej (XI-XII w.), a jednocześnie anonimowy autor dąży do lojalności względem greckiej władzy (zob. np. pozytywną ocenę rządów Bazylego II Bułgarobójcy).

Wydania: ?. ??????, ?????????? ????? ? ???????, ????? 1970 (???????. ???.), s. 280-287; Lj. Stojanović, "Spomenik" 3/1890, s. 190-193.

Bibl.: Jacimirskij: brak; CAVT: brak; SL, s. 84-85; ?????? ??., ???? ?????????? ???????? ?? ????????, ?: ????????? ?????????????, ????? 1972, s. 122-133; ????????? ?., ???????? ?? ??????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?? XI ?., ?: ????????????? ???????? ? ????????????, ????? 1982; ????????? ??., ???????? ? ??????????????? ?????????? ?? ???????? ???? IX ? X ???, ????? 1979; ??????? ?., ????????? ??????? ? ??????????? ?????????????? ??????c???, ?Palaeobulgarica?, nr 4, 1995, s. 2-39; ??????????? ?., ?????????? ????????? ???????? ? ?????????? ?? ?? ??????????? ???????????, StbL, nr 15, 1984, s. 51-69; Petkanova, s. 400-401; K. Marinow, Kilka uwag na temat ideologiczno-eschatologicznej wymowy "Bułgarskiej kroniki apokryficznej", "Fundamenta Europaea" r. IV/2007, fasc. VI/VII, s. 61-75; D. Češmedžiev, Bułgarska tradycja państwowa w apokryfach: car Piotr w "Bułgarskiej kronice apokryficznej", [w:] Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Łódź 2009, s. 139-147; ?. ????????, ???????? ?? ???? ??????? ? ??????????? ?? ????????????? ????????? ?? ?????????????????? ????????, ????? 2011; zob. też Tapkova-Zaimova, Miltenova, s. 192-206; Tapkova-Zaimova, Miltenova 2011, s. 274-300.

Przekład polski: Bułgarska kronika apokryficzna. Słowo proroka Izajasza o tym, jak został przez anioła wyniesiony do siódmego nieba, przeł. M. Skowronek, [w:] Apokryfy i legendy, s. 62-69.

Odpisy

1. Za: ?. ??????, ?????????? ????? ? ???????, ????? 1970 (???????. ???.), s. 280-287.

Tytuł: ???????? ????? ??????? ???? ????????? ????? ??????? ?? ?-?? ??????

Inc.: ?? ???, ????? ???????, ??? ?????? ?????????? ?? ?????????, ????????? ?????? ??? ????????, ???????? ??????? ??????????? ??????? ???? ??????? ???? ?? ????????? ???? ???? ???????????? ?? ????? ?????...

Exc.: ? ?????? ???? ??????? ????? ????????? ? ???????????, ????????? ????????, ???????? ? ??????????

XVI w., red. ruska

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:23