Widzenie, które miał Święty Izajasz prorok, syn Amosa PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Przyjmuje się, że tekst Widzenia jest apokryficznym uzupełnieniem Iz. Pojęty przez anioła Izajasz ogląda kolejno siedem niebios, z charakterystycznymi dla nich sławiącymi Pana aniołami. Momentem kulminacyjnym jest wizja Syna Człowieczego i zapowiedź Jego męczeńskiej śmierci i zwycięstwa nad Szatanem oraz realizacji tego widzenia przy końcu świata. W tekście widoczne są pewne elementy gnostyckie, jak schodzenie Syna Człowieczego na ziemię i powtórne wzniesienie się do siódmego nieba. W ten obrazowy sposób przedstawiana jest nauka gnostyków o królestwie nieznanego Boga (pleroma) i ustopniowanych pod nim światach (eonach).
Narracja początkowego fragmentu tekstu prowadzona jest w 3 sg, natomiast jego większość, relacja Izajasza, utrzymana jest w 1 sg. Charakterystyczne są złożone, rozbudowane zdania.

Widzenie... to przekład z greki, dokonany zapewne w X w. w Bułgarii, który znalazł się w najstarszym indeksie ksiąg zakazanych (tzw. Kodeks Symeona z 1083 r.). Inne opracowania utworu datuje się na XII w.

Przekład polski: Widzenie, które miał Święty Izajasz prorok, syn Amosa, przeł. I. Petrov, [w:] Apokryfy i legendy, s. 53-61.

Wyd.: ????????? ??????? XII-XIII ??., ??????? ?????????? ?.?. ??????????, ?.?. ????????, ?.?. ?????, ?????? 1971; Giambelluca-Kossova A., Visio Isaie. Versione palaeobulgara. Introduzione, edizione critic e traduzione, [w:] Ascensio Isaiae. Textus. Commentarius [Corpus Christianorum. Series Apocryphorum 7-8], Turnhout 1995; Milkov, s. 499-527.

Bibl.: Jacimirskij, ?????????? ?????, s. 247-259; CAVT: Ascensio Isaiae, versiones slavicae, s. 179-180; SL, s. 92.

Odpisy:

1. (tzw. Kodeks Uspienski), k. 90'-95

Tytuł: ??????? ??? ???? ????? ????? ??????? ???? ???????

Inc.: ?? ???????­????? ??? ???????????? ?????? ?????. ??????. ????? ????? ????? ?????? ? ??????. ???? ???????. ?? ?????? ?? ??????????. ? ?????? ???? ?? ???? ???????. ? ???? ??­?? ???????????????

Exc.: ? ??????? ?? ????????? ??????? ????????? ????. ?? ?? ?????? ? ?????? ????. ?? ???????? ????? ????. ? ???????? ? ????­ ?????. ?? ??????? ???????. ? ..???? ???­. ? ????? ? ?????? ????­.

XII-XIII w., miscellanea, red. ruska

Wyd.: ????????? ??????? XII-XIII ??., s. 169-177.

 

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 01:36