Salomon i Kitowraz PDF Drukuj Email

Opowieść o tym, jak Kitowraz został pochwycony przez Salomona

PRZEKŁAD POLSKI

Tekst nawiązuje do Wj 20, 25: opowieści o budowie świątyni jerozolimskiej, do której miano użyć nieciosanych dłutem kamieni. Tu ich tajemnicę odkrywa ? dzięki pochwyconemu w niewolę Kitowrazowi ? Salomon. Kitowraz to istota mityczna, podobna zarówno do Asmodeusza czy Centaura, jak i do bohaterów średniowiecznych podań i przekazów znanych w całej Europie (jak Morolf czy nawet Marchołt). Opowieść... mówi o nauce, jakiej podczas budowy świątyni w Jerozolimie udziela Salomonowi pochwycony przezeń Kitowraz, wspomina też o magicznym kamieniu szamirze. Opowieść?, przełożona ? być może z hebrajskiego ? na język słowiański ok. X-XI w. na Bałkanach, znajdowała się w indeksach ksiąg zakazanych. Znane są dwie jej redakcje, być może powiązane z wariantami greckimi. Tekst dużą popularnością cieszył się na Rusi (i znany tylko z odpisów ruskich). Legendy hebrajskie o królu demonów Aszmedai (odpowiedniku Kitowraza) i rozsadzającym kamienie robaku szamirze niemal nie różnią się od Opowieści [Bin Gorion 2, s. 183-188].

Wydania tekstu: Biblioteka 3, s. 174-179; zob. SKKDR 2/1; SL, s. 42.

Bibl.: Jacimirskij: ???????? I, s. 203-205. CAVT: Salomo et Saturnus (Salomo et Kitovras, Salomo et Marcolphus), s. 113-115; ????????? ?., ?? ?????????? ??? ???????? (??????? ?????? ?? ??????? ? ?????), BF, nr 4, 1977, s. 39-48; Zowczak M., Biblia ludowa; SL, s. 42; SKKDR 2/1.

Przekład polski: Opowieść o tym, jak Kitowraz został pochwycony przez Salomona, przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 157-160.

Odpisy:

1. Za: Biblioteka, s. 174-179

Tytuł: ???????? ? ????, ???? ??? ????? ????????? ??????????

Inc.:  ???? ?? ????? ???????? ?????? ??????, ????? ?? ????? ??????? ???????? ????????? ?????????. ???????, ??? ??????, ?????? ? ? ??????? ??????...

Exc.:  ...?????? ?? ?????????? ????? ????????? ? ????. ???? ?? ??????? ???? ? ?????? ?????? 60 ??????? ?????? ? ???? ?????. ?????? ?? ???????? ? ???????: ????? ????????, 60 ?????? ??????? ?? ?????????? ? ?? ?????? ??????.

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 01:08