Słowo o mądrości Salomona PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

W tradycji słowiańskiej znanych jest kilka utworów związanych z postacią Salomona, spośród których najbardziej rozpowszechnione są Słowo o mądrości, powstałe na gruncie słowiańskim przed XV w., Salomon i Kitowraz oraz Sądy króla Salomona, szczególnie popularne na Rusi od XIII w. począwszy, oparte na 1 Krl 3, 16-28.

Salomon (ok. 962-924 p.n.e.), syn króla Dawida, to budowniczy pierwszej świątyni i fortyfikacji jerozolimskich. Słowo... nie nawiązuje do Starego Testamentu; opowiada o perypetiach króla z żoną i władcą Cypru: Salomon przechytrza zarówno niewierną małżonkę, jak i próbującego go zgładzić Cypryjczyka.

Do tekstu literackiego nawiązują zapisy folklorystyczne, podkreślające spryt i przebiegłość króla. Znane są również utwory przedstawiające go jako mistrza sztuk magicznych i władcę demonów.

Bibl.: Jacimirskij: ??????? I, s. 195-198; CAVT, s. 155-158, 162-165; SKKDR 2/1, s. 66-68; ????????? ?., ?? ?????????? ??? ???????? (??????? ?????? ?? ??????? ? ?????), BF 4/1977, s. 39-48; Petkanova, s. 366; SL, s. 42-43. Przekład polski: Słowo o mądrości Salomona, przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 151-156.

Odpisy:

1. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 115'-119'

Tytuł: ????? ? ???????????? ??????????

Inc.: ????? ???? ????? ???? ?????????? ????????. ???????? ????? ???????. ?????? ????...

Exc.: ...? ????? ????? ??????? ?? ????? ? ??????????? ? ?? ???? ???????? ???? ??????? ???.

XVI w., zbiór słów apokryficznych, red. serbska z bułgaryzmami

Bibl.: Conev I, s. 315-320.

2. RNB 13.4.10, k. 38'-45

Tytuł: ????? ? ?????????? ???????? ? ? ???? ???

Inc.: ???? ???????? ???? ?????/k. 39/???. ???? ????? ???? ? ???????? ??????. ? ??????? ???? ?????. ????? ????? ???? ? ????. ??????? ??? ????? ??????? ??????? ??. ?? ?????? ??????...

Exc.: ???? ???? ?? ???. ????? ??? ??????? ???????. ? ???? ????? ??? ?????, ?? ?????? ?????? ???. ? ???? ???????. ? ????? ????? ??????? ?? ???? ? ?????????? ??. ???????? ???? ????? ?????????.

ostatnia ćwierć XVI w., zbiór słów i apokryfów

3. IX C 18, k. 71-72'

Tytuł: ?????. ? ??????????? ???????????: ??????

Inc.: ????? ???? ????? ???? ?????????? ????????. ????? ?? ???????? ??????? ??????. ? ??? ?????? ? ????? ???? ???? ?????? ????...

Exc.: ? ??????, ???? ????? ?? ??????. ???????? ? ???????? ????????? ? ????? ? ????. ? ???? ????????? ?? ???????????????????. ???????? ?? ????? ??????? ?????????. ??????. ????. ??? ????? ??????; ??????? ????? ???????? ????. ????????. ????. ? ????. ? ???. ???????????: ? ?? ?????? ???????? ??? ???. ??? ???? ???? ????????????.

XVII-XVIII w., zbiór słów i apokryfów, 111 k., 29,5 x 19,5 cm, red. ruska/ukraińska

Bibl.: Vasica-Vajs 1957, s. 72-93.

4. JAZU III a 10, k. 52'-53

Tytuł: ????? ???????? ???? ???

Inc.: ???? ???? ????? ???? ?????????? ???????? ????? ?????? ??????...

Exc.: ...???? ???? ????? ?????? ????? ?????? ?????...

XV w., zbiór apokryfów i modlitw, red. raszka; rękopis uszkodzony (brak co najmniej dwóch kart)

 


Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 00:58