Proroctwa Sybilli (Słowo o Sybilli) PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Pseudokanoniczny utwór o tematyce prorockiej, schrystianizowany wariant tzw. Sybillinów ? grecko-rzymskich tekstów o treści profetycznej. Tekst słowiański jest przekładem/kompilacją greckiej Sybilli Tyburtyńskiej. Utwór grecki opowiada o śnie, który śni jednocześnie stu rzymskich sędziów: widzą w nim dziewięć słońc, świecących różnym blaskiem. Sybilla objaśnia je jako dziewięć pokoleń w historii świata. Na gruncie słowiańskim Słowo? zostało opracowane w duchu mesjanistycznym; przekład powstał w Bułgarii, zapewne przed XIII w., i dlatego przedstawia Bułgarów jako nosicieli cnót chrześcijańskich. Słowo? znane jest w dwóch redakcjach: obszernej i krótkiej.

Bibl.: ?. ???????-???????, ?. ?????????, ????????-??????????????? ???????? ??? ???????? ? ? ????????????? ????????, ????? 1996.

Przekład polski: Słowo o Sybilli prorokini i o królu Dawidzie, przeł. A. Naumow, ?Literatura na świecie? 12(116)/1980, s. 106-107; Słowo o Sybilli, przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 146-150.

Odpisy:

1. Nikoljac 52, k. 176-179

Tytuł: ????? w ??????

Inc.: ????? ???? ??????? ????. ????? ?????? ?????.????? ?????? ??????????? ???? ???. ? ?????? ?????????? ?? ????? ????? ?????? ? ?????? ?? ??????...

Exc.: ? ??????? ???? ?????. ? ????????? ??????? ??????? ??????????????.

XVI w., red. raszka

2. NBKM 326 (tzw. Kodeks Adżarski), k. 54-57

Tytuł:  ????? ? ?????? ??? ??? ????????

Inc.: ????? ???? ????????? ????? ????? ?????? ?????? ?? ????. ????? ?????? ?????????? ???? ?? ????. ? ?????????? ???? ? ??????? ???? ??? ?? ????...

Exc.: ? ???? ????? ??????? ? ???????? ??? ???? ????? ??????? ???????? ???????.

XVI w., miscellanea, red. serbska z bułgaryzmami

Bibl.: Conev 1910, s. 315-320.

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 00:56