O tym, jak Psałterz znalazł się w morzu PDF Drukuj Email

PRZEKŁAD POLSKI

Tekst znany też pod tytułem Słowo o psałterzu w morzu stanowi krótszy wariant historii o powstaniu Psałterza, choć przedstawia nie sam proces tworzenia księgi, a  zatopienie jej przez Dawida i odnalezienie przez Salomona. Symbolika utworu nawiązuje do czasów Chrystusa. W wielu odpisach tekstowi towarzyszy opowieść o powstaniu Ewangelii.

Bibl.: Jacimirskij: ????????????? ? ?????? ???????? I, s. 180-184. Przekład polski: O tym, jak Psałterz znalazł się w morzu, przeł. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy, s. 145.

Odpisy:

1. NBKM 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 78

Tytuł: ????? ?????????? ???? ???? ?? ????

Inc.:  ?????? ????? ???????????. ????? ??????? ?????. ? ?????? ???????? .??. ??. ??. ??. ? ???????. ? ?????? ?????. ? ???? ? ???????...

Exc.:  ... ???? ???? ?????. ??????? ???? ??????. ??? ??? ??????? ???????????? ????. ???? ? ??? ???? ????????? ???? ??????. ????????. ???????????. ? ??????????? ????.

XVI w., red. bułgarska

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:32