Biblia Slavorum Apocryphorum.

Vetus Testamentum

Zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowych.

Paleografia, tekstologia, kodykologia